Organizuojanas ataskaitinis 2020m. bendrijos narių susirinkimas

 2021 m. liepos 10 d. (šeštadienį ) 10 val., įvyks visuotinis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas įvyks 2021 m. liepos 31 d. (šeštadienį) 10 val.
Susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.

Darbotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2020 m.
3. 2021 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
4. Tėviškės g. likusios dalies asfaltavimo, gatvių apšvietimo ir vidinių kelių remonto projektų eigos ir vykdymo prioritetų nustatymas.
6. Talkos mokesčio nustatymas.
7. Nario ir ne nario mokesčio dydžio nustatymas.
8. 2% gautos paramos pajamų paskirstymas.
9. Dėl uodų, mašalų naikinimo galimybių bendrijoje.
10. Dėl vienkartinio infrastruktūros mokesčio statantis ar rekonstruojant namus naikinimo.
11. Kiti aktualūs klausimai.

Jei turite pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo, rašykite valdyba@sbmozaika.lt, dėl kitos informacijos susijusios su susirinkimu kreipkitės į pirmininką .