Nario/ne nario, infrastruktūros mokesčiai

Nario stojamasis mokestis – 10 EUR. Mokamas vieną kartą, tampant sodininkų bendrijos nariu. Norint tapti nariu reikia užpildyti prašymą, kuris yra meniu skiltyje Dokumentai – Prašymas tapti nariu.

Kasmetinis nario mokestis ir ne nario mokestis (pagal 2018-05-26 d. pakartotinio susirinkimo protokolą ) – 6 EUR už arą sodininkams, nuolat gyvenantiems 8 EUR už arą. Nuo 2022 m. kasmetinis nario mokestis ir ne nario mokestis visiems 8 EUR už arą (pagal 2021-07-31 d. pakartotinio susirinkimo protokolą).

Mokestis mokomas iki liepos 1d. už einamus metus (pagal 2017-06-10 metų narių susirinkimo protokolą ).

Pavyzdžiui : Nario/ ne nario mokestis  už 2021 finansinius metus turi būti sumokėtas iki 2021-07-01d.

Nustatytas vienkartinis infrastruktūros naudojimo mokestį statant naują namą 300 EUR, rekonstruojant esamą 150 EUR (pagal 2019-06-22 pakartotino rinkiminio susirinkimo protokolą ). Išimtis : Vienkartinio infrastruktūros mokesčio, mokamo bendrijai, netaikyti tiems, kurie pagal įsigaliojusį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo“, sumokės infrastruktūros plėtros įmoką Vilniaus miesto savivaldybei ir pateiks bendrijai tai įrodančius dokumentus (pagal 2021-07-31 d. pakartotinio susirinkimo protokolą).

Surinktos lėšos būtų skiriamos sodininkų bendrijos infrastruktūros tvarkymui bei vystymui.

Finansiniai metai:  pradžia sausio 1d. pabaiga gruodžio 31 d. (pagal 2019-06-22 pakartotino rinkiminio susirinkimo protokolą)

Mokėjimo rekvizitai :

Sodininkų bendrija „Mozaika“

Įmonės kodas 191516821

Atsiskaitomoji sąskaita: LT194010044100068596, Luminor bankas

Atliekant mokėjimus, mokėjimo paskirtyje BŪTINAI nurodykite:

  1. savo sklypo numerį, adresą (sklypo numerį galite rasti meniu „SB Mozaika“ -> Bendrijos planas)
  2. savininko vardą, pavardę (jei mokestį moka ne sklypo savininkas) ir už ką mokate.