Pakartotinio susirinkimo priimtų sprendimų apžvalga (naujas tikslinis infrastruktūros gerinimo mokestis 360 EUR už sklypą, talkos …)

2020-06-20 d. pakartotiname narių susirinkime pagrindiniai sprendimai : Dėl tikslinio mokesčio nustatymo : Nuspęsta rinkti tikslinį infrastruktūros gerinimo mokestį iš narių ir ne narių po 360 EUR nuo kiekvieno bendrijos teritorijoje esančio sklypo, sumokant dalimis per 18 mėnesių (nuo 2020.07.01 iki 2021.12.31), mokant kas mėnesį po 20 EUR, pervedant pinigus į bendrijos banko sąskaitą ir […]

Tikslinis Ivaniškių sodų g. (vidinio kelio) asfaltavimo mokestis

2018-05-26 d. pakartotiname narių susirinkime nuspęsta asfaltuoti vidinę Ivaniškių sodų gatvę, pasinaudojant 50 proc. Vilniaus m. savivaldybės finansavimu pagal Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011m.lapkričio 2d.sprendimą Nr.1-285. Bus asfaltuojama Ivaniškių g. kuri baigiasi ties Vilniaus raj. riba ilgis apie 1140 m. Asfaltuoto kelio plotis 3-3,5 metro. Bendra Ivaniškių g. planuojama asfaltavimo sąmata 139.650 EUR. Planuojama darbų […]

Talkos mokestis

2022m. balandžio 23d. bendrijos pakartotiniame narių susirinkime nustatytas 40 EUR talkos mokestis nuo 2022 finansinių metų. Iš SB „Mozaika“ patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių: 56. Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Per kalendorinius metus organizuojamos trys talkos.Kiekvienos talkos dalyviai turi būti registruojami. Narys per einamus metus privalo dalyvauti bent […]

Suskaičiuotas nario ir ne nario mokestis už 2017m.

2017-06-10 d. pakartotiniame susirinkime patvirtintas nario ir ne nario mokestis ir mokėjimo terminas. Nariams: Sodininkams 6 eur. už arą per metus, nuolat gyvenantiems 8 eur. už arą per metus. Ne nariams: Sodininkams 6 eur. už arą per metus, nuolat gyvenantiems 8 eur. už arą per metus. Nario ir ne nario mokestį už einamus metus reikia susimokėti iki 2017-07-01 d. […]