Atlikti darbai

 

2024-04-13/27 (NAUJAS) Visuotinis bendrijos narių susirinkimas.
2024-03-28 (NAUJAS) Valdybos posėdis.
2024-03-28 (NAUJAS) Bendrijos finansinės (pajamų-išlaidų) ataskaitos už 2023m. rengimas, bendrijos revizijai. 2024 m. sąmatos sudarymas.
2024-02-21 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl likusių ženklų atstatymo posūkiuose Tėviškės gatveje nes vienas buvo nuverstas o du liko nepakeisti.
2024-02-14 SB „Mozaika“ iniciatyva suorganizuotas susitikimas dėl viešojo transporto iki bendrijos. Susirinkime dalyvavo Vilniaus rajono vicemeras su atsakingų padalinių vadovais, Vilniaus miesto viešojo transporto atstovai. Atnaujinta diskusija šiuo klausimu, nes jau 4 metai darbai nepasistūmėjo į priekį. Norint paleisti autobusą yra sąlyga: turi būti asfaltuota likusi dalis 170m. Tėviškės g. ir įrengtos 6 apsilenkimo salelės. Balandžio pradžioje planuojama gauti iš rangovų minėtų darbų sąmatą ir tik tada bus priimti sprendimai dėl galimybės finansuoti ir darbų atlikimo terminų. Preliminariais vertinimais sąmata gali siekti apie 250.000 EUR
2024-01-10 Metinių finansinių duomenų teikimas VMI.
2023-12-15/30 Darbas su skolininkais. Skolininkai kurių skola virš 100 EUR informuoti apie skolas, suderintas atsiskaitymo grafikas.
2023-11-17 Organizuota mini talka. Apskardinta vaikų aikštelėje esant pavėsinė.
2023-09-29 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl ženklų atstatymo posūkiuose Tėviškės gatveje. Dalis ženklų pakeista naujas.
2023-09-08/2023-09-24 Surasta įmonė, kuri atvežė grunto užpilti duobę planuojamo parko teriotorijoje. Atvežta apie 100 mašinų po 12 m3. Viso apie ~1200 m3. Atvežtas gruntas išlygintas. Bendrijai kainavo tik traktoriaus nuoma gruntui išlyginti. Reikia dar apie 40 mašinų, kad pilnai sutvarkyti.
2023-09-05 ir 07 Organizuotos mini talkos. Nudažyta pavėsinė 3 kartus. Paklota guminė danga aplink pavėsinę.
2023-08-28 Nušienauti bendrijos bendrieji plotai ( II kartas ) .
2023-08-22 Sumontuota pavėsinė prie vaikų žaidimų aikštėlės.
2023-08-21 Organizuota talka. Užklota geotekstilė po pavėsinės pamatais ir batutu. Užpilta viskas smėlių.
2023-07-20 Kamerų pagalbą nustatyti asmenys niokojantys mūsų inventorių dažais. (elektros skydinė, vaikų žaidimų aikštelės įrenginius, kelio ženklus). Bendrijai padaryta žala atlyginta perdažant ir atstatant pradinę būklę.
2023-07-08 Darbas su skolininkais. Susisiekta su visai skolininkai kurių suma viršijo 100 eur. Suderintas skolų padengimo grafikas.
2023-06-30 Po 1,5 metų prašymų ir derinimų „Vilniaus apšvietimas“ baigė tvarkyti gerbūvį po gatvių apšvietimo įrengimo bendrijoje.
2023-06-12 Nušienauti bendrijos bendrieji plotai (I kartas).
2023-06-07 Nupirktas magnio chloridas Teviškės g. neasfaltuotos dalies barstymui nuo dulkių. 2/3 sumos padengė gyventojai. Gatvė barstyta du kartus.
2023-06-03 Nušienauti bendrijos bendrieji plotai (I kartas)
2023-05-27 Organizuota talka. Išbetonuoti poliai pavėsinei, nugenėti ir išvežti pakelės krūmai Tėviškės ir Ivaniškių gatvėse.
2023-04-29 Bendrijos pakartotinis ataskaitinis susirinkimas.
2023-04-15 Bendrijos ataskaitinis susirinkimas.
2023-03-30 Valdybos posėdis.
2023-02-15 Bendrijos finansinės (pajamų-išlaidų) ataskaitos už 2022m. rengimas, bendrijos revizijai. 2023 m. sąmatos sudarymas, kuri bus tvirtinama balandžio mėn. narių susirinkime.
2023-01-25 Nupirktas ir sumontuotas astronominis taimeris reguliuosantis apšvietimo stulpų įsijungimą/išsijungimą apšvietimo stulpų Tėviškės g. kuriuos pastatėme talkos metu.
2023-01-10 Metinių finansinių duomenų teikimas VMI.
2022-12-15/30 Darbas su skolininkais. Skolininkai kurių skola virš 100 EUR informuoti apie skolas, suderintas atsiskaitymo grafikas.
2022-11-28 Pastatytas sferinis veidrodis prie išvažiavimo/įvažiavimo į bendriją, kuris užtikrins saugesnį eismą.
2022-11-12 Organizuota talka. Talkos metu buvo valoma planuojamo parko teritorija nuo vaikų žaidimo aikštelės iki Tėviškės gatvės. Nugenėti krūmynai, surinktos šiukšlės.
2022-10-29 Organizuota talka. Talkos metu pastatyti du apšvietimo stulpai ir sumontuotas apšvietimas Tėviškės gatvėje prie 19-21 sklypų. Nugenėti pakelėse krūmai, surinktos šiukšlės.
2022-10-10 Nupirktas sferinis veidrodis, kurį planuojame įrengti prie įvažiavimo/išvažiavomo į bendriją.
2022-08-24 Nupirktos ir pakeistos dvi naujos supynės didesniems ir mažesniems vaikams, nes senosios sulūžo. Sutvarkytas nukritęs dangtis nuo smėlio dėžės. Primenu vaikų tėveliams, kad nepakanka atvesti vaiką į aikštelę bet ir ją reikia prižiūrėti. Prašau išėję iš aikštelės palikite ją tvarkinga.
2022-08-10 Nušienauti antrą kartą bendrijoje esantys pagrindiniai bendro naudojimo plotai.
2022-08-05/16 Likusių naudojamų bendrijos vidinių kelių užpylimas asfalto atsijomis apie 600m.,paskleidimas bei volavimas.
2022-06-28 Pasamdyta įmonė šienavimui. Nušienauti bendrijoje esantys pagrindiniai bendro naudojimo plotai.
2022-06-14 Autobuso paleidimas nukeliamas kitiems metams. Iš planuojamų papildomų 9 maršrutų Vilniaus mieste šiemet paleidžiami 6. Kiti 3 maršrutai tame tarpe ir iki Ivaniškių sodų nukeliamas paleidimas į 2023 metus.
2022-05-23 Nupirkti stulpai, šviestuvai, kabeliai … Tėviškės g. 170 m. atkarpos apšvietimui.
2022-05-16 Įregistruota registrų centre naujai išrinkta bendrijos valdyba.
2022-04-23 Bendrijos narių pakartotinis susirinkimas. Išrinktas pirmininkas, revizorius ir valdyba 3 metų kadencijai. Patvirtinta sąmata, nauji mokesčiai bei planuojami darbai.
2022-04-09 Bendrijos narių susirinkimas.
2022-03-19 Baigti kabinti šikšnosparniams inkilai. Viso iškabinta 47 inkilų.
2022-03-15 Registrų centrui per JADIS sistemą pateikta bendrijos naudos gavėjų deklaraciją.
2022-02-25 Valdyba įgaliojo valdybos pirmininką teikti duomenis susijusius su SB „Mozaika “ naudojantis registrų centro savitarnos portalu.
2022-02-15 Viešojam transportui reikiamai infrastruktūrai įrengti finansavimo galimybių derinimas su Vilniaus viešuoju transpotu. Bandoma finansavimą gauti per Europos sąjungos struktūrinius fondus.
2022-01-26 Valdybos posėdis. Pristatyta 2021 finansiniai rezultatai, 2022 m. pajamų-išlaidų sąmata, aptarti kiti einamieji klausimai.
2022-01-11 Paregta finansinė ataskaita ir visi reikiami dokumentai kasmetinei revizijai.
2021-12-20/31 Darbas su skolininkais. Gruodį buvo susisiekta skolininkais kurių skola viršijo 100 eur. Suderintas mokėjimo grafikas. Nepavykus susisiekti telefonu ar el. paštu skolininkams išsiųsti laiškai paštų su prašymu susimokėti.Darbo su skolininkais rezultatas virš 4.000 eur surinta mokesčių per gruodį.Prašau visus laiku susimokėti mokesčius.Du bendrijos nariai kurių skolos yra apie ~ 400 EUR atsisako bendrauti skolų padengimo klausimų, todėl sausį valdyboje bus svarstomas jų skolas perduoti išieškojimo įmonei.
2021-12-12 Sodininkų bendrijos Mozaika įsteigimo 30 metų paminėjimo renginys.
2021-12-09 Baigtas įgyvendinti 1,5 metų trukęs bendrijos gatvių apšvietimo projektas. Įrengti 64 šviestuvai, apšviečiantys virš 2 km. gatvių. Gerbūvio atstatymo darbai bus baigti pavasarį. Gatvių apšvietimo eskloatacija ir priežiūra perduota „Vilniaus apšvietimui“.
2021-11-13 Organizuota talka. Nugenėti krūmynai prie drenažinio griovio. Šakos su susmulkintos.Sutvarkytas 92 sklypas kuris neturi savininko. Išbetonuotas vėliavos stiebui pamatas.Sutvarkyta nuo vėjo nugriuvusi eglė važiuojant link Ivaniškių sodų 4-osios, išpjautos nudžiūvusios slyvos prie 19 sklypo.
2021-11-08 Atlikta SB „Mozaika“ stebėjimų kamerų patikra. Nustatytos problemos pašalintos.
2021-11-03 Ruošiantis paminėti SB Mozaika 30 metų jubiliejų nupirktas stiklo pluošto vėliavos stiebas ir vėliava su naujuoju sukurtu bendrijos logotipu.
2021-10-27 Dėl COVID-19 protrūkio „Vilniaus apšvietime“ ir šviestuvų tiekimo sutrikimo užsitęsė apšvietimo projekto įgyvendinimas. Šiuo metų atlikta 80% visų darbų. Su rangovu suderinta, kad per lapkritį visi suplanuoti darbai bus baigti.
2021-10-21 Atstovavimas teisme atsakovu civilinėje bylos „Dėl SB „Mozaika“ valdybos 2020-08-18 protokolo nuginčijimo“.
2021-10-06 Nupirkti 47 inkilai šikšnosparniams, dalis iškelta.
2021-09-23 Užsakytos amūrai, plačiakakčiai bendrijos tvenkinio įžuvinimui. Tvenkinio įžuvinimas planuojamas spalio-lapkričio mėnesiais.
2021-09-13 Sutvirtintas vainikas ir nugenėtos šakos, ąžuolo esančio Ivaniškių sodų g. kurio dalis buvo nuvirtusi žiemą. Darbus atliko UAB „Stebulė“.
2021-09-11 Organizuota talka. Pastatyti 25 signaliniai stulepiai Ivaniškių sodų g., sutvarkytos šakų krūvos po praeitais metais drenažinio griovio genėjėnimo, nugenėji krūmai Tėviškės g.
2021-09-06 „Vilniaus apšvietimas“ pradėjo SB Mozaika apšvietimo įrengimo darbus.
2021-08-19 Pasirašyta trišalė sutartis tarp SB „Mozaika“, „Vilniaus apšvietimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės dėl apšvietimo projekto įgyvendinimo darbų SB „Mozaikoje“.
2021-08-17 Susisiekta su Vilniaus miesto savivaldybe dėl autobuso paleidimo 2022 m. III ketv. Priminta, kad reikalinga infrastruktūra autobuso paleidimui ir reikalingos lėšos ją įrengti (apie 100.000 EUR). Prašėme šias lėšas numatyti 2022 m. savivaldybės biudžete.
2021-08-10 Narių susirinkime buvo nuspręsta šienauti bendrijos bendrus plotus iš lėšų surinktų už nedalyvavimą talkose. Pasamdyta darbuotojas su patentu. Nušienauti pagrindiniai bendrijos bendri plotai apie 60 arų.
2021-08-06 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę dėl naujo kelio ženklo pastatymo, neleidžiant įvažiuoti į bendriją transporto priemonėms, kurių ilgis yra daugiau jei 10 metrų.
2021-07-31 Bendrijos narių pakartotinas ataskaitinis susirinkimas.
2021-07-29 Iš UAB „Keluva“ nupirkti signaliniai 25 vnt. kelio stupeliai, kurie talkos metu bus montuojami Ivaniškių sodų g.
2021-07-19 SB „Mozaika“ apšvietimo projekto sąmatos derinimas su rangovu AB „Vilniaus apšvietimas“.
2021-07-16 Atlikta bendrijos skypų apžiūra. Neprižiūrimų skypų savininkai informuoti ir suderintas 2sav. terminas, per kur privalo nusišienauti sklypą.
2021-07-10 Bendrijos narių ataskaitinis susirinkimas.
2021-07-08 Gautas Vilniaus miesto savivaldybės atsakymas, kad savivaldybė 60% finansuos SB „Mozaiką“ apšvietimo projektą.
2021-07-02 Atlikta SB“Mozaika“ apšvietimo ekspertizė. Apšvietimo projektas perduotas Vilniaus miesto savivaldybei su visai suderinimais ir ekspertize.
2021-06-30 Šalia tvenkinio esančių sklypų savininkų iniciatyva prie tvenkinio atsirado stalas, keli suoliukai, atnaujintas ženklas primenantis kaip reikia elgtis su augintiniai poilsio zonoje.
2021-06-15 Sutvarkytas lietaus vandens nubėgimas ties Ivaniškių sodų 4-osios g. Atstatyti Ivaniškių sodų g. apgadinti kelkraščiai. Darbus atliko UAB Grinda. Bendrijai tai nieko nekainavo.
2021-06-05 Pateikta paraiška Vilniaus miesto savivaldybei SB „Mozaika“ apšvietimo projekto daliniam finansavimui gauti. Dėl projekto įgyvendinimo informacija bus pateikta narių susirinkime.
2021-05-28 Pasirašyta sutartis su „Statybos projektų ekspertizės centru“ dėl apšvietimo projekto ekspertizės. Tai paskutinis žingsnis apšvietimo projektavimo etape.
2021-05-24 „Suderintas apšvietimo projektas su Nacionaline žemės tarnyba ir „Vilniaus apšvietimu“.
2021-05-20 Revizoriui pateikti visi bendrijos finansiniai dokumentai. Revizorius atliko 2020 m. finansinių dokumentų patikrą. Revizoriaus ataskaita patalpinta bendrijos puslapyje, tik registruotiems vartotojams.“.
2021-05-22 > Organizuota talka. Talkos metu nugenėti pakelėse krūmai, nusvirę medžiai nuo Ivaniškių 2-osios iki 4-osios ir link traukinių stotelės. Surinktos šiukšlės. Nušluota Ivaniškių gatvė. Atvežti akmenys ant miško keliuko saugantys nuo keturračių.
2021-05-14 Pasirašyta „ESO“ pretenzija dėl prastai sutvarkytų kelkraščių vedant elektrą į 117 sklypą.
2021-05-10 Valdybos posėdis.
2021-05-07 Pateiktas prašymas Vilniaus rajono savivaldybei dėl Dievoniškių g. kelkraščių sutvarkymo, nes 2020 m. buvo sutvarkyti tik Tėviškės g. kelkraščiai.
2021-04-23 Apšvietimo projekto derinimas su NŽT.
2021-04-13 > Vilniaus miesto savivaldybėje pristatytos vicemerui problemos susijusios su autobuso paleidimu iki SB „Mozaika“.
2021-03-24/31 Surinkti sodininkų sutikimai dėl apšvietimo linijos tiesimo šalia jų sklypų.
2021-03-13 Vaikų žaidimo aikštelėje nupirkta ir pakeista sulūžusi čiuožynė.
2021-02-26 Vaikų žaidimo aikštelėje pakeistos sulūžusios supynės į naujas.
2021-02-12 Vilniaus raj. savivaldybė atmetė mūsų prašymą dėl Tėviškės g. šešių apsilenkimo salelių įrengimo. Neįrengus apsilenkimo salelių ir neišasfaltavus Tėviškės g. likusios 150 m. atkarpos nebus paleistas viešasis transportas į visas aplinkines bendrijas numatytu maršrutu.
2021-02-05 Suderintas apšvietimo projektas su AB „ESO“. Paskaičiuota pirminė apšvietimo projekto darbų sąmata. Preliminari kaina 114.038 EUR. Liko projektą suderinti su AB „Vilniaus miesto apšvietimas“ ir padaryti apšvietimo projekto ekspertizę. Atlikus šiuos veiksmus bus kreiptasi dėl dalinio finansavimo į Vilniaus miesto savivaldybę. Gavus dalinį finansavimą ir surinkus reikiamą pinigų sumą bus pradėti darbai. Planuojama darbų pradžia 2021-07 mėn. Visus prašau laikų sumokėti tikslinį infrastruktūros gerinimo mokestį, pagal galimybes iki š.m. birželio 30 d. visą sumą.
2021-01-28 Valdybos posėdis
2021-01-20 Kreiptasi į Vilniaus miesto ir rajono savivaldybę dėl viešojo transporto projekto įgyvendinimo eigos. Buvo išsakytas susirūpinimas dėl stringančių derybų tarp miesto ir rajono savivaldybių pritaikant Tėviškės gatvę viešajam transportui. Nepavykus susitarti visoms suinteresuotoms grupėms(tame tarpe visos sodininkų bendrijos) autobuso paleidimas pakibs ant plauko.
2021-01-15 Finansinių 2020 m. ataskaitų rengimas. 2021 metų pajamų – išlaidų samatos sudarymas.
2020-12-27 SB „Mozaika“ prašymų Vilniaus raj. savivaldybė skyrė finansavimą Tėviškės g. kelkraščių remontui. AB „Kelių priežiūra“ pradėjo Tėviškės g. kelkraščių remonto darbus.
2020-12-01/31 Darbas su skolininkais. Gruodį buvo susisiekta skolininkais kurių skola viršijo 100 eur (apie 40 narių). Suderintas mokėjimo grafikas. Nepavykus susisiekti telefonu ar el. paštu skolininkams išsiųsti laiškai paštų su prašymu susimokėti.Darbo su skolininkais rezultatas virš 8.000 eur surinkta mokesčių per gruodį.Prašau visus laiku susimokėti mokesčius.
2020-11-23 Organizuotas padangų ir išmestų šiukšlių maišų Tėviškės g. išvežimas.
2020-11-16 Sumontuotos 3 vaizdo stebėjimo kameros SB Mozaika teritorijoje. Įvykus vagystei ar kokiam įvykiui galima kreiptis į pirmininką vaizdo peržiūrai. Vaizdo įrašas saugoma savaitę.
2020-11-10 Suderintas pirminis apšvietimo projekto variantas su bendrija. Trys bendrijos nariai domėjosi apšvietimo projektu. Jiems buvo suteikta visą juos dominanti informaciją. Nebuvo gauta pastabų. Dabar apšvietimo projektas derinamas su kitomis institucijomis.
2020-10-23 Pasamdytas advokatas „Dėl SB „Mozaika“ valdybos 2020-08-18 protokolo nuginčijimo“ civilinės bylos. Teismui pateiktas apsiliepimas į ieškinį. Daugiau informacijos pateiksime pavasarį narių susirinkime.
2020-10-21 Susisiekta su neprižiūrimų sklypų savininkais ir priminta apie prievolę susitvarkyti sklypus. Bendrijoje liko nesutvarkyti 4 sklypai.
2020-10-10 Organizuota talka. Nupirktos medžiagos atvesti elektrai iki stulpų kur planuojame montuoti stebėjimo kameras. Talkos metu paploti elektros kabeliai, buvo genimas drenažinis griovys prie vaikų žaidimo aikštelės, nušluotos ir nugenėti krūmai pakelėse.
2020-09-22 Pradėtos pasirašinėti sutartis su gyventojais dėl infrastruktūros gerinimo.
2020-09-22 Valdybos posėdis.
2020-09-22 SB Mozaiką sklypų apžiūra. Užfiksuoti 6 neprižiūrimi sklypai iš kurių šiai dienai pusė jau susitvarkė.
2020-09-07 Konsultuotasi su Vilniaus miesto savivaldybę dėl invazinių šliužų problemos ir kaip su jais kovoti. Savivaldybė informavo SB Mozaiką savininką kuriame sklype pastebėtas invazinių šliužų židinys kad susitvarkytų sklypą ir jie neplistų.
2020-08-23 Derinimo darbai su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėmis dėl infrastruktūros gerinimo galimybių norint paleisti viešąjį transportą iki SB „Mozaika“
2020-08-18 Valdybos posėdis.
2020-08-13/21 Pagrindinių vidinių kelių remontas užpilant asfalto drožlėmis. 940 m vidinių gatvių remonto darbai kainavo 7.105,00 EUR
2020-08-05 ESO paraiškos teikimas dėl elektros prijungimo gatvių pašvietimui. Gautos prisijungimo sąlygos reikalingos tolimesniems gatvių apšvietimo projektavimo darbams.
2020-07-28 Nupirkta iš UAB „Grinda“ 300 m3 asfalto drožlių vidinių kelių remontui. Remonto darbus planuojame atlikti rugpjūčio mėn.
2020-07-20 Susitikimas su įmonės atstovų dėl galimybių sumontuoti stebėjimo kameras SB „Mozaikoje“.
2020-07-18 Organizuota talka. Pervežtas ir sumontuotas tvenkinyje pontoninis lieptas, nudažytas vaikų aikštelės inventorius, nušluotos ir nušienautos pakelės. ir
2020-07-10 Sąmatos derinimo darbai su AB „Kelių priežiūra“ dėl likusios Tėviškės g. dalies asfaltavimo.
2020-07-07 Pasirašyta su projektuotojų sutartis dėl SB Mozaikos apšvietimo projektavimo darbų.
2020-07-01 Pasirašyta projektavimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybę dėl leidimo projektuotis SB „Mozaika“ apšvietimą.
2020-06-30 Po kreipimosi į UAB „Grinda“ atstatyti išplauti liūčių ir provėžiuoti kelkraščiai Ivaniškių sodų g.
2020-06-29 Suderinti reikalavimai su projektuotoju dėl apšvietimo projekto. Užsakyta topo nuotrauka plotas 2 ha projektavimui. Planuojama pasirašyti projektavimo sutartis su projektuotoju po sutarties pasirašymo su Vilniaus miesto savivaldybę dėl leidimo projektuoti apšvietimą SB „Mozaikoje“.
2020-06-23 Užsakymas pontoninis lieptas kuris bus montuojamas tvenkinyje talkos metu. Planuojamas pristatymas liepos 20d.
2020-06-20 Ataskaitinis pakartotinas susirinkimas
2020-06-15 Susitikimas su UAB „Kelių priežiūra“ dėl Tėviškės g. asfaltavimo ir kelkraščių remonto (kelkraščių remontą finansuoja rajono savivaldybė). Aptartas poreikis. Likusios Tėviškės g. dalies asfaltavimo darbų sąmata bus pateikta iki liepos pabaigos. Planuojami asfaltavimo darbai 2021m. jei prisidės kitos bendrijos prie projekto.
2020-06-08 Susitikimas su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių atstovais. Buvo apžiūrėta Tėviškės g. Aptarti gatvės rekonstrukciją ir poreikis norint paleisti viešąjį transportą. Nuspręsta svarstyti seniūnaičių sueigoje dėl apsilenkimo salelių įrengimo Tėviškės g.
2020-06-06 (naujas) Ataskaitinis susirinkimas
2020-05-26 Kreiptasi į Vilniaus raj. savivaldybę dėl Tėviškės g. kelkraščių remonto. Seniūnaičių sueigoje pritartą mūsų prašymui ir tam skirtas finansavimas. Darbus atliks UAB „Kelių priežiūra“
2020-05-15 Išsiųstas raštas Vilniaus raj. savivaldybei su prašymu atlikti Tėviškės g. rekonstrukciją, kad atitiktų reikalavimus viešajam transportui (mažos talpos autobusui) . Gautas atsakymas iš Vilniaus raj. savivaldybės, kad reikia pateikti rekonstrukcijos planą. Suderinta, kad planą parengs Vilniaus miesto savivaldybė ir pateiks Vilniaus raj. savivaldybei.
2020-05-06 Darbas su skolininkai suderintas didžiausių skolininkų mokėjimo grafikai.
2020-04-27 Kreiptasi į ESO dėl išgenėtų medžių ir krūmų sutvarkymo prie auštos įtampos linijos, kurie buvo nugenėti ir palikti.
2020-04-20 Išsiųstas raštas šalia esančioms bendrijos apie prašymą prisidėti finansiškai tvarkant bendrą infrastruktūra norint paleisti autobusą į bendrijas
2020-04-10 Atnaujinti 6 kelio ženklai su gatvių pavadinimais
2020-03-25 Paruošiamieji darbai dėl gatvių apšvietimo. Surasti projektuotojai, projekto ekspertai, suderinta su Vilniaus miesto savivaldybe dėl apšvietimo projekto darbų. Jei bus nuspręsta bendrijos narių susirinkime vykdyti apšvietimo projektą bus pasirašomos sutartys.
2020-03-20 Organizuotas šiukšlių išvežimas Tėviškės g. ant posūkio išmesti maišai, Gamtos g. automobilio dalys ir padangos
2020-03-15 Sutvarkytas grindinys prie skelbimų lentos. Ačiū Evaldui.
2020-03-13 Gautas teikiamas atsakymas iš Vilniaus raj. savivaldybės dėl Tėviškės g. 190 m. asfaltavimo. Savivaldybė sutinka dalinai finansuoti asfaltavimo darbus.
2020-03-12 Vilniaus miesto savivaldybė pritarė viešojo transporto (autobuso) paleidimui iki mūsų bendrijos. Liko susitvarkyti infrastruktūra. Daugiau informacijos bendrijos narių susirinkime.
2020-03-11 Valdybos posėdis
2020-03-02 Sąmatos rengimas. Finansinių dokumentų pateikimas revizoriui.
2020-02-28 Pateikta Vilniaus miesto savivaldybei prašymas dėl galimybės projektuotis gatvių apšvietimą SB Mozaika ir SB Svajonė-33.
2020-02-10 Pateikta Vilniaus rajono savivaldybei paraišką Tėviškės g. likusios dalies daliniam finansavimui gauti.
2020-01-31 Susitikimas SB „Mozaika“ teritorijoje su Vilniaus miesto savivaldybės sudaryta komisija dėl galimybės turėti viešąjį transportą iki SB „Mozaika“. Vietoje apžiūrėtas esamas kelias, aptartos stotelių vietos. Paprašyta pateikti pastabas, kurias įgyvendinus būtų paleistas viešasis transportas į sodus.“
2020-01-17 Inicijuota užklausą dėl drenažiniuose grioviuose esančių krūmų ir medžių genėjimo. Gautas atsakymas.
2020-01-10/15 Darbas su skolininkais suderintas skolų mokėjimų grafikai
2020-01-07 Pasirašyta sutartis su skolų išieškojimo įmone UAB „Debita“. Išieškota iš didžiausio skolininko 1260EUR suma.
2019-12-31 Po SB „Mozaika“ ir „Žalgiris-2“ narių prašymų buvo panaikintas prie tvenkinio prieš posūkį į Žalgirį iškilęs kalniukas.
2019-12-30 Susitikimas su Vilniaus miesto administracijos direktoriaus pavaduotoją dėl viešojo transporto. Įteikta peticija, bei aptartos galimybės turėti viešąjį transportą iki bendrijos.
2019-12-20 Surinktos ir išvežtos šiukšlės Tėviškės gatvėje (klozetas ir lovos dalys).
2019-12-13 Baigti Ivaniškių sodų gatvės remonto darbai. Gatvė asfaltuota. Pasirašytas darbų pridavimo aktas su UAB „Grinda“.
2019-12-07 Pakabanti ant naujai pastatytų stulpų 5 informaciniai ženklai.
2019-11-30 Organizuota talka. Nušluotos gatvės, įbetonuoti stulpai kelio ženklams ir apsaugos kameroms, sudegintos šakos. Talkoje dalyvavo apie 20 žmonių.
2019-11-27 Ivaniškių gatvės asfaltavimo darbų apžiūra, UAB „Grindai“ išsakytos pastabos.
2019-11-26 Užsakyti informaciniai kelio ženklai ir stulpai.
2019-11-25 Kreiptasi į ESO dėl galimybės naudoti esamus stulpus Ivaniškių gatvės apšvietimui. Gautas teigiamas atsakymas.
2019-11-16 Pasodinta kalėdinė eglė prie vaikų žaidimo aikštelės. Ačiū už idėją Lenai ir Alai. Valdybai už finansinį indėlį.
2019-11-14 Po kreipimosi į Vilniaus miesto savivaldybę UAB „Stebulė“ surinkto Gamtos g. pagal tvenkinį šiukšlės, padangas ir lovą.
2019-11-08 Projektuotojui atlikus Ivaniškių sodų g. kapitalinio remonto gatvės pakeitimus gautas ekspertų teigiamas atsakymas.
2019-11-04 Gautos vandentiekio ir nuotekų prisijungimo prie UAB „Vilniaus vandenų“ per 5 metus turime pasidaryti projektą ir prisijungti jei gausime finansavimą.
2019-10-23 Sukurta peticiją dėl viešojo transporto į sodininkų bendrijas. Peticija teiksime Vilniaus savivaldybei.
2019-10-19 Perkelta skelbimų lentą. Ačiū Evaldui. Po skelbimų lentos perkėlimo pakartotinai pateiktas prašymas Vilniaus raj. savivaldybei dėl sferinio veidrodžio įrengimo prie išvažiavimo iš bendrijos.
2019-10-10/31 Po neigiamos ekspertų išvados dėl Ivaniškių g. kapitalinio aprašo su projektuotojų aptarta netikslumų pašalinimo galimybės bei terminai.
2019-09-30 Pateikta paraiška UAB „Vilniaus vandenims“ dėl centralizuotų vandentiekio ir nuotekų pajungimo SB „Mozaikoje“
2019-09-25 Gautas neigiamas atsakymas iš Vilniaus raj. savivaldybei dėl 190m. Tėviškės g. (III etapas) dalinio finansavimo. Kadangi išrinktas savivaldybės rangovas paskelbė bankrotą. Pakartotinai teiksime paraišką kitais metais.
2019-09-20 Pasirašyta sutartis su UAB „Statybos projektų ekspertizės centru“ dėl Ivaniškių sodų g. kapitalinio remonto aprašo ekspertizės, kuri reikalinga kelio pridavimui valstybinei kelių transporto inspekcijai.
2019-09-07/30 Susitikimai su UAB Grindos darbų vadovų dėl kelio remonto darbų eigos ir detalių (žemių sandėliavimas, pralaidos, nuovažos)
2019-09-06 Po kreipimosi į Vilniaus miesto savivaldybė UAB Stebulė nugenėjo Retkonių g. krūmus esančius beveik ant važiuojamosios dalies. Tariamasi ir dėl Gamtos gatvės genėjimo darbų.
2019-09-02 UAB Grinda pradėjo Ivaniškių sodų gatvės remonto darbus. Planuojama baigti lapkričio mėnesį.
2019-08-22 ir 2019-09-01 Valdybos posėdis. Pristatyti ateities projektai, kurie bus siūlomi sodininkams įgyvendinti per artimiausius 3 metus. Aptarti aktualus klausimai.
2019-08-31 Talka. Iškirsti medžiai, nugenėti krūmai. Atlikti visi paruošiamieji darbai Ivaniškių sodų g. remontui.
2019-08-01/31 Ivaniškių sodų asfaltavimo derinimo darbai su UAB Grinda ir sodininkais (tvorų, gyvatvorių patraukimai).
2019-08-01/15 Informavimas sodininkų dėl nustatyto papildomo tikslinio Ivaniškių sodų g. asfaltavimo mokesčio ir mokėjimų derinimas telefonu. Rezultatas surinkta: liepa 7.300 EUR, rugpjūtis 6.300 EUR.
2019-08-02 Pateikta paraiška Vilniaus raj. savivaldybei dėl 190m. Tėviškės g. (III etapas) dalinio finansavimo.
2019-08-01 Pasirašytos sutartys su gyventojai ir SB Svajonė-33 dėl prisidėjimo Ivaniškių sodų g. asfaltavimo.
2019-07-23 Uždaryta vertybinių popierių sąskaita SEB banke, kuri buvo naudojama akcijų pardavimui.
2019-07-22 Per 2 mėn. parduotos visos bendrijos turimų įmonių akcijos. 17.184,54 EUR gauti už akcijas pervesti į bendrijos sąskaitą esančia Luminor banke . Pinigai bus panaudoti Ivaniškių sodų g. asfaltavimui.
2019-07-16 Susitikimas su UAB Grinda atstovais dėl Ivaniškių sodų g. asfaltavimo. Aptarti aktualūs klausimai.
2019-07-16 Registrų centre registruota naujai išrinka valdyba, bei sodininkų bendrijos nauji įstatai.
2019-07-16 Pas notarą patvirtinti bendrijos naujieji įstatai.
2019-07-02/14 Ivaniškių g. asfaltavimo iniciatyvinė grupė skambino visiems bendrijos nariams informavo apie narių susirinkime padidintą Ivaniškių asfaltavimo mokestį nuo 260 iki 380 už sklypą. Kurie buvo skolingi buvo derinamas skolos gražinimo grafikas.
2019-07-13 Organizuota talka. Nušienautos pakelės bei tvenkinio pakrantė.
2019-06-27 Mūsų prašymu savivaldybė nugenėjo ąžuolo šaką prie įvažiavimo į bendriją.
2019-06-22 Rinkiminis pakartotinas susirinkimas.
2019-06-17 Vykdomas bendrijos turimų įmonių akcijų pardavimas.
2019-06-10 Pastatyti nupriekiamieji ženklai prie staigaus posūkio Gamtos g./Dievoniškių g. (prie Vilniaus raj. ir miesto ribos kur prasideda naujas asfaltas).
2019-06-08 Rinkiminis susirinkimas.
2019-05-30 Organizuota talka. Sutvarkyti po liūties ir nušienauti Tėviškės g. kelkraščiai. Nušienauti plotai prie vaikų žaidimo aikštelės.
2019-05-20 Kreiptasi į Vilniaus raj. savivaldybę dėl galimybės pastatyti sferinį kelio veidrodį prie Tėviškės ir Ivaniškių gatvių sankryžos. Taip pat buvo informuota savivaldybė, kad reikia nugenėti šaką kuri bet kuriuo metu gali nukristi ant Tėviškės g. be važiuojančių mašinų.
2019-05-14 Rinkiminio susirinkimo organizavimas paduoti skelbimai į „Respubliką“ ir „Valstiečių laikraštį“.
2019-05-10 Atidaryta SEB banke sąskaitą į kurią bus pervedamos per SEB banką parduodamos sodininkų bendrijos turimos įmonių akcijos.
2019-05-08 Kreiptasi į ESO dėl gerbūvio sutvarkymo Retkonių g. (palikta šakų krūva ir paliktos provėžos po el. pastotės remonto).
2019-05-06 Valdybos posėdis.
2019-04-29 Po metus laiko trukusio sunkaus ir įtempto darbo pasirašyta trišalė sutartis su UAB „Grinda“ ir Vilniaus m. savivaldybę dėl Ivaniškių gatvės asfaltavimo. Galutinė sąmata 196.724,87 EUR. Asfaltavimas planuojamas rugsėji, tik po to kai rangovui pervesime savo dalį pinigų. Sąmatai išaugus nuo planuojamų 140.000 EUR iki faktinės 196.724,87 EUR sumos, turėsime ieškoti papildomo finansavimo. Dėl papildomo finansavimo spręsime bendrijos narių susirinkime birželį.
2019-04-29 Kreiptasi raštu į VMI dėl mokesčių mokėjimo pardavus bendrijai priklausančias akcijas.
2019-04-29 Pateiktas prašymas Vilniaus miesto ir Vilniaus raj. savivaldybėms dėl talkos metu surinktu šiukšlių išvežimo.
2019-04-27 Organizuota talka. Tėviškės g. nušluota, kelkraščiuose pasodinta žolė. Pakelėse surinktos šiukšlės.
2019-04-15 Susitikimas su SEB bankų dėl akcijų pardavimo. Nupirktas LEI kodas reikalingas juridiniam asmeniui akcijų pardavimui.
2019-04-08 Po žiemos nugreideriuota Ivaniškių sodų gatvė. Darbus atliko UAB „Grinda“. Valymas bendrijai nekainavo.
2019-03-06/04-02 Pateiktas Vilniaus miesto savivaldybei prašymas dėl Ivaniškių g. asfaltavimo finansavimo didinimo. Finansavimo klausimų derinimas.
2019-03-15/25 Ivaniškių g. asfaltavimo iniciatyvinė grupė perskambino visiems bendrijos nariams, kurie buvo skolingi už kelio asfaltavimą ir suderino atsiskaitymo grafikus.
2019-03-03 Rangovas UAB „Grinda“ pateikė Ivaniškių asfaltavimo sąmata 208.953,73 EUR . Mūsų indėlis 50% 104.476,86 EUR
2019-03-01 Suderintas Ivaniškių sodų gatvės asfaltavimo kapitalinio remonto aprašas su Vilniaus miesto savivaldybę. Rangovas UAB „Grinda“ įpareigotas paskaičiuoti darbų sąmatą.
2019-02-28 Rengiami sodų bendrijos „Mozaika“ įstatų pakeitimai konsultuojantis su asociacijos „Vilniaus sodai“ teisininkais.
2019-02-18 Susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriumi V. Paužą dėl Ivaniškių sodų g. asfaltavimo.
2019-02-15 Pateiktas prašymas Vilniaus raj. dėl laikino kelio ženklo pastatymo 10t. Dienoviškių ir Teviškės gatvėse. Ženklas pastatytas.
2019-02-08 Pateiktas prašymas Vilniaus miesto savivaldybei dėl leidimo išgenėti krūmus drenažiniuose grioviuose.
2019-01-15 Informuota dalis skolininkų, kurių skolos viršija 20O EUR. Planuojama valdybos susirinkime patvirtinti skolininkų sąrašą, kurių skolos bus išieškomos per anstolius.
2019-01-08 Gautas pritarimas iš Vilniaus miesto plėtros departamento dėl Ivaniškių g. asfaltavimo projekto.
2019-01-02 Organizuotas sniego nuvalymas Ivaniškių gatvėje. Darbus atliko UAB „Grinda“. Valymas bendrijai nekainavo.
2018-12-16/31 Kalėdinės eglutės papuošimo ir naujų sutikimo šventės.
2018-12-14 Gautas teigiamas atsakymas dėl ženklo prie staigaus posūkio Dievoniškių g. (prie Vilniaus raj. ir miesto ribos) įrengimo.
2018-12-09 Talkos metu pastatytos druskos-smėlio mišinio dėžės(prie įvažiavimo į sodų bendriją, prie 124 sklypo nuokalnėje ir prie 75 sklypo)
2018-11-14 Kreiptasi į Vilniaus raj. savivaldybę dėl galimybės pastatyti ženklus prie staigaus posūkio Dievoniškių g. (prie Vilniaus raj. ir miesto ribos).
2018-11-13 Užsakytos trys dėžės druskos-smėlio mišiniui laikyti.
2018-11-11 Atstatyti signaliniai stulpeliai po stulpelių vagystės, keletas stulpelių perkelta į kelio pradžia. Atokesnėse vietose dalis stulpelių pažymėta užrašų „SBMOZAIKA.LT“, kad nekiltu noro nugvelbti.
2018-11-09 Kreiptasi į elektros liniją tiesusią UAB „Bosleta“ dėl kelių atstatymo bendrijoje teritorijoje ties Ivaniškių sodų 1-ają.
2018-11-09 Kreiptasi į dujų liniją tiesusią UAB „Rimgauda“ dėl nekokybiškai atstatytų dangų.
2018-11-06 Mickūnų seniūnija įvykdė įsipareigojimus ir pastatė Tėviškės g. žadėtus nukreipiančius kelio ženklus ‘Posūkis į kairę’ ir ‘Posūkis į dešinę’
2018-11-02 Kreiptasi į miesto savivaldybę dėl prašymo paaiškinti kodėl ir kieno iniciatyva buvo sumontuotas „gulintis policininkas“ Retkonių g.
2018-10-24 Atliekami Ivaniškių g. kapitalinio remonto aprašo koregavimo darbai, derinimas eismo organizavimas su Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų ir eismo organizavimo skyriais.
2018-10-21 Nupirkti ir organizuotoje talkoje sumontuoti Tėviškės g. 50 vnt. signalinių stulpelių, kurie pagerins eismo saugumą.
2018-10-21 2018-09-03 d. ir 2018-10-21 d. (pakartotinai) buvo apžiūrėti SB „Mozaika“ esantys sklypai. Nustatyti 8 apleisti sklypai apie juos informuota NŽT, kuri susisieks su savininkais ir atliks patikrinimus.
2018-10-12 Po kreipimosi į Mickūnų seniūniją pastatyti 2 ženklai ‘Pagrindinis kelias’, dar du ženklais ‘Posūkis į kairę’ ir ‘Posūkis į dešinę’ bus pastatyti iki spalio 31 d.
2018-10-10 Valdybos posėdis.
2018-10-09 Pakartotinai kreiptasi į Mickūnų seniūniją su kuria buvo sutartą pavasarį dėl papildomų 4 ženklų įrengimo Tėviškės g. saugumui pagerinti.
2018-10-08 Išsiųsti elektroniniai ir korespondentiniai laiškai didžiausiems skolininkas primenant apie skolas.
2018-10-05 Kreiptasi į UAB „Rimgauda“ dėl kelio dangų atstatymo po dujotiekio klojimo. Planuoja šį mėnesį pilnai atstatyti kelio dangas.
2018-09-19/30 Vykdyta apklausa renkant parašus dėl vienpusio Ivaniškių sodų gatvės eismo organizavimo.
2018-09-12 Tėviškės g. UAB „Sostinės gatvės“ naujai suformavo šlaitus apsėjo žole, sutvarkė kelkraščius.
2018-09-03 Kreiptasi į rajono savivaldybę raštiškai dėl netinkamo UAB „Sostinės gatvių“ Tėviškės g. kelio kelkraščių sutvarkymo darbų
2018-08-27 Po ilgo susirašinėjimo su Vilniaus raj. savivaldybę, Tėviškės g. rangovai aptvarkė kelio kelkraščius.
2018-08-23 Išsiusta padėka Vilniaus miesto savivaldybei už Retkonių g. asfaltavimą, kurie padengė didžiąją dalį viso projekto išlaidų. Bendra projekto vertė 250.000 EUR.
2018-08-23 Išsiustas prašymas Vilniaus miesto savivaldybei nugenėti medžius ir krūmus Gamtos gatvėje.
2018-08-22 Pateiktas prašymas SEB bankui dėl AB „Litgrid“ dividendų išmokėjimo, pasikeitus dividendus išmokančiam bankui.
2018-08-20 Atvežtas smėlis į vaikų aikštelės smėlio dėžę. Bendrijai tai nieko nekainavo.
2018-08-17 Pastatyti ir sumontuoti vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai.
2018-08-11 Organizuota talka. Paruoštas pagrindas ir paklota guminė danga vaikų žaidimų aikštelei.
2018-08-09 Ivaniškių g. kapitalinio remonto aprašas derinimas su Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų skyriumi ir eismo organizavimo skyriumi.
2018-08-06 Užsakyti vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai, atvežta žvyro aikštelės pagrindui, nupirkta agroplėvelė.
2018-08-04 Nupirkta ir savo jėgomis atvežta naudota 100 m2 guminė danga iš Klaipėdos (svoris 3,5t ).
2018-07-22 Panaudojant savo medžiagas ir savo jėgomis pagaminti ir pastatyti suoliukai prie tvenkinio.
2018-07-17 Gautas pirminis Ivaniškių g. kapitalinio remonto aprašas. Vyksta derinimo darbai su projektuotoju.
2018-07-14 Organizuota talka. Sutvarkytos ir nušienautos pakelės, surinktos šiukšlės.
2018-07-02 Bendravimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais ir kitomis institucijomis dėl galimybės gauti dalinį finansavimą įrengiant vaikų žaidimo aikštelę.
2018-06-21 Išlygintos suvežtos žemės po Tėviškės g. asfaltavimo prie transformatorinės. Rangovui buvo priminti įsipareigojimai ir pažadai. Bendrijai tai nieko nekainavo.
2018-06-14 Surastas projektuotojas, kuris parengs Ivaniškių g. kapitalinio kelio remonto aprašą ir suderins su Vilniaus miesto savivaldybe. Valdybos ir projektuotojo susitikimo metu buvo apžiūrėta esama kelio situacija, aptarti galimi sprendimai.
2018-06-12 Išsiusti didžiausiems skolininkams laiškai dėl jų įsiskolinimų bendrijai.
2018-06-10 Suderinta su Vilniaus miesto savivaldybę, kad Ivaniškių g. asfaltavimui bus taikomos supaprastintos sąlygos ir užteks parengti kapitalinio kelio remonto aprašą, neprojektuojant. Projektas bendrijai būtų kainavęs nuo 5000-8000 EUR ir būtų išaugusi sąmata.
2018-06-01 Pateikta paraiška Vilniaus miesto savivaldybei dėl dalinio finansavimo Ivaniškių gatvės asfaltavimui. Gautas teigiamas atsakymas. Pagal sąlygas per 6 mėn. privalome savo lėšomis parengti Ivaniškių g. kelio projektą.
2018-05-18 Įvyko susitikimas su UAB „Šilumos šaltiniu“ ir UAB „Rimgauda“ dėl numatomų dujotiekio darbų organizavimo ir eigos. Pateiktas prašymas AB „ESO“, kad darbai būtų atliekami tranšėjiniu būdu, kuris leis išsaugoti esamų kelių dangą nepakitusia. Dalis dujotiekio eis per vidurį kelio, nes reikia išlaikyti apsaugos zonas nuo sklypų bei elektros linijų.
2018-05-14 Kreiptasi į Mickūnų seniūnija dėl Tėviškės g. žvyruotos dalies greideriavimo. Gautas atsakymas, kad duotas nurodymas nugreideriuoti šią atkarpą.
2018-05-12/26 Organizuojamas ataskaitinis narių susirinkimas
2018-05-05 Organizuojama talka
2018-04-27 Nugreideriuota Ivaniškių sodų g. Bendrijai šie darbai nekainavo nei cento. Ačiū Viačeslavui.
2018-04-22 Valdybos posėdis
2018-04-16/21 Skolininkų informavimas telefonu apie susidariusias skolas kurios viršuje 100 EUR. Nepavykus suderinti skolų mokėjimo grafiko bus siunčiami registruoti laiškai dėl susidariusios skolos sodininkų bendrijai.
2018-04-06/10 Vidinio kelio nepravažiuojamų atkarpų remontas atvežant 9 mašinas po 6 m3 betono skaldos. Ačiū visiems prisidėjusiems sodininkams, kurie stumdė keletą dienų betono skaldą, taupydami bendrijos lėšas. Remontas atliktas bendrijos lėšomis iš sąmatoje numatyto finansavimo „Vidinio kelio remontui“ suma 1306 EUR.
2018-04-05 Sutarta su Vilniaus rajono savivaldybę dėl papildomo ženklinimo Tėviškės gatvėje užtikrinant saugesnį eismą. Bus įrengti 4 papildomi kelio ženklai savivaldybės lėšomis.
2018-04-04 Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino, kad galime teikti paraišką dėl dalinio finansavimo Ivaniškių sodų g. asfaltavimui gauti.
2018-03-29 Kovo 21 d. patvirtintas Vilniaus miesto tarybos prižiūrimų gatvių sąrašas, į kurį pateko Ivaniškių sodų g. kuri yra kaip sodų tranzitinė gatvė. Išsiustas užklausimas kaip ji bus prižiūrima.
2018-03-22 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymų pastatyti 10 t. ženklą kad pavasario ir rudens metu negalėtų važinėti sunkiasvoris transportas. Laikinas ženklas įrengtas po ilgų raginimų.
2018-02-08 Sutvarkyta dalis miško keliuko Atžalijos parke vedančio į traukinių stotelę. Keliuko remontui gautą iš Vilniaus miesto savivaldybės 4 skaldos mašinos su sąlyga kad skaldą išvežiosime patys. Skalda išvežiota sodininkų asmeninėmis ir sodų bendrijos lėšomis pagal numatyta sąmata skirta bendruomenės reikmėms. turėjome
2018-01-31 Kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl galimybės gauti dalinį finansavimo Ivaniškių sodų g. asfaltavimui.
2018-01-02 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymų įpareigoti rangovą UAB „Sostinės gatves“ skubiai sutvarkyti Tėviškės g. kelio nuslinkusias kelkraščių sankasas ir nupjauti esantį bortelį prie namo Dievoniškių g. 6.
2017-12-17/31 Organizuotos kalėdinės eglutės papuošimo, naujų sutikimo šventės.
2017-12-14 Organizuotas išmestos lovos išvežimas iš Tėviškės gatvės. Ačiū Mickūnų seniūnijai.
2017-12-08 Inicijavome susitikimą su Vilniaus savivaldybės ir UAB „Grindos“ atstovais dėl Retkonių g. tolimesnių darbų.
2017-11-14 Pasirašyta papildoma sutartis su Vilniaus rajono savivaldybę dėl dalinio finansavimo baigti įrengti Tėviškės g. iki SB „Mozaika“ trūkstamiems 25 metrams.
2017-11-04 Valdybos posėdis
2017-11-03 Kreiptasi į Vilniaus rajono savivaldybę su prašymų baigti įrengti sankryža Tėviškės g. ir SB „Mozaika“ pasinaudojant daliniu finansavimu. Trūksta apie 25 m. asfaltuoto kelio. Numatyta sąmata 3768 EUR. SB Mozaika 1552 EUR su SB Svajone 332 EUR. Viso 1884 EUR.
2017-10-24 Kreiptasi į Vilniaus miesto viešojo transporto skyrių dėl galimybės naudotis viešuoju transportu. Susitikta su viešojo transporto eismo galimybių komisija apžiūrėtas kelias. Komisija planuoja pateikti reikalavimus, kuriuos įgyvendinus būtų paleistas viešasis transportas į sodus.
2017-10-16 Pasirašyta papildoma dalinio finansavimo sutartis su Vilniaus rajono savivaldybe dėl Tėviškės g. papildomų pralaidų pastatymo. Pervesta 1450 EUR – SB Mozaika 300 EUR – SB Svajone. Viso 1750 EUR.
2017-10-13 Pasirašyta jungtinė sutartis dėl Retkonių gatvės remonto darbų. Pervesta 3660 EUR.
2017-10-10 Išsiųstas apleistų sklypų sąrašas su nuotraukomis į Vilniaus miesto savivaldybę ir NŽT.
2017-10-07 Atlikti minimalus vidinio kelio remonto darbai. Atvežta mašina dolomitinės skaldos ir žvyro. Nugreideriuotas vidinis kelias. Sodų bendrijai šie darbai nekainavo nei cento.
2017-10-04 Susirinkimas dėl Retkonių gatvės remonto darbų. Pasirašyti visi dokumentai kad būtų pradėta darbai.
2017-09-20 Sutvarkytas Atžalijos parke pėsčiųjų takas. Sodų bendrijai šie darbai nekainavo nei cento.
2017-09-04 Pasirašyta sutartis su AB „ESO“ dėl Ivaniškių sodų 4-osios g. elektros tinklų pardavimo.
2017-08-14 Sutarta su AB „ESO“ dėl Ivaniškių sodų 4-osios g. elektros tinklų pardavimo už 2767 EUR. Gavus pinigus valdyba svarstys kaip juos paskirstyti.
2017-08-13 Surinktos ir išvežtos visos likusios šakos Tėviškės gatvėje. Kelias pilnai paruoštas asfaltavimui.
2017-08-07 Po raštiško kreipimosi į Mickūnų seniūnija nušienautos Dievoniškių ir Tėviškės g. pakelės.
2017-08-05 Organizuota talka. Išgenėti krūmai ir medžiai paruošiant Tėviškės gatvę kelio remontui. Dalyvių skaičius ~40 žmonių.
2017-07-14 Pasirašyta sutartis su Vilniaus raj. savivaldybę dėl Tėviškės gatvės asfaltavimo. Darbai bus pradėti nuo rugpjūčio 21 d. Planuojama darbų pabaiga rugsėjo 15 d. Pervesta 89.278 EUR
2017-07-13 Organizuotas susirinkimas su įmonėmis ir sodininkų bendrijų pirmininkai dėl Retkonių gatvės(prie Guduko) asfaltavimo. Nutartą atlikti drenažo darbus ir asfaltavimo darbus šiemet, jei bus surinktos lėšos. Proporcijos pagal kurią pasidalija visa sąmata : Vilniaus miesto savivaldybė ~70%, įmonės ~22%, 5 sodų bendrijos ~8%. SB Mozaika tenkanti dalis 3660 EUR. 
2017-07-13 Organizuojamas bendrijos narių susirinkimas liepos 22 ir rugpjūčio 5 d.
2017-07-01 Organizuota talka. Sutvarkytas tvenkinio pakrantė, nušienautos pakelės.
2017-02 / 2017-07 mėn. Viso akcijų ir dividendų nauda SB Mozaika virš 36.500 EUR
2017-02 / 2017-07 mėn. Sutvarkyti dokumentai ir pervestą į SB „Mozaika“ sąskaita dividendų už 15.517 EUR
2017-02 / 2017-07 mėn. Atrastos ir įteisintos SB „Mozaiką“ turimos įmonių akcijos : AB „ESO“, AB „Lietuvos energija“, AB „Litgrid“ už beveik 21.000 EUR .
2017-03 / 2017-05 Pasirašytos sutartys. Atvežta ir išdalinta sodininkams 80 kompostavimo dėžių.
2017-05-29 Po kreipimosi į Vilniaus r. savivaldybę išvežtos prie miškelio šiukšlės, kurios buvo surinktos talkoje .
2017-05-03 Organizuojamas bendrijos narių susirinkimas gegužės 13 ir birželio 10 d.
2017-05-02 Pateiktas prašymas Vilniaus raj. savivaldybei dėl Tėviškės gatvėje šiukšlių išvežimo.
2017-05-01 Pateiktas užklausimas Vilniaus savivaldybei dėl Ivaniškių sodų gatvės asfaltavimo dalinio finansavimo. Gautas neigiamas atsakymas.
2017-04-29 Organizuota talka. Surinktos šiukšlės Tėviškės gatvėje, pagal galimybės buvo tvarkomas sodų vidinis kelias.
2017-04-15 Tėviškės g. projekto derinimo darbai.
2017-04-07 Susitikimas su projektuotojais dėl aukštos įtampos oro linijos pakeitimo į požeminę linija.
2017-04-02 Pastatytas informacinis stendas dėl dujų įvedimo soduose (stendo gamyba apmokėjo AB „ESO“ ).
2017-04-01 Tęsiamas darbas su gyventojais pasirašinėjant sutartis. Su sodininkais dėl tikslinio mokesčio surinkimo.
2017-04-01 Tęsiami susirašinėjimai su AB „ESO“ dėl Ivaniškių sodų 4-osios elektros linijos išpirkimo.
2017-03-31 Užsakytos registrų centre pažymos ieškant dviejų bendrijos narių.
2017-03-18/19 Renkami parašai dėl Retkonių gatvėje esančios atkarpos asfaltavimo prie „Guduko“ ir „Vilniaus alaus“
2017-03-12 / 2017-05-04 Kelio asfaltavimo sąmatos derinimas su UAB „Sostinės gatvės“ ir Vilniaus raj. savivaldybę.
2017-03-11 Valdybos posėdis.
2017-03-07 Pradėti derinimas darbai dėl kelio projektavimo.
2017-03-01/08 Prevenciniai darbai dėl palaidų kačių ir šunų.
2017-03-04 Prie skelbimų pakabintos dvi pašto dėžutės dokumentų blankas ir sodų korespondencijai.
2017-03-04 Organizuota talka renkamos miške esančios šiukšlės.
2017-03-03 Pateiktas prašymas išvežti statybinės atliekas, kurios buvo išmestos pakelėje. Šiukšlės išvežtos.
2017-02-25 Organizuota talka buvo tvarkomi kelio molingi ruožai ir renkamos pakelės šiukšlės.
2017-02-11/18 Organizuota Užgavėnių šventė.
2017-02-06 Pateikta paraiška Vilniaus raj. savivaldybei dėl kelio iki sodų bendrijos asfaltavimo.
2017-01-19 Tęsiamas informavimas aplinkinių gyventojų dėl kelio asfaltavimo projekto. Virš 15 gyventojų planuoja prisidėti prie bendro asfaltavimo projekto, dalis dalyvavimą yra patvirtinę sutartimi.
2017-01-04 Pradėtas narių informavimas pasirašytinai apie 2017.05.13 ir 2017.06.03 narių susirinkimus.
2017-01-04 Tęsiamas darbas su skolininkais per 6 mėn. surinkta apie 10.000 eur. skolų. Artimiausiu metu planuojama skelbti detalų skolininkų sąrašą (nario mokestis + tikslinis kelio mokestis). Užsakyta ir gauta registrų centro pažymą apie ieškomų bendrijos sklypų savininkus (neturime 4 bendrijos narių kontaktų)
2016-11-27 / 2017-01-19 Interneto svetainėje paskelbti įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių keitimo, bei valdybos ir revizoriaus darbo reglamentų projektai
2016-11-23 / 2016-12-31 Informuojami sodininkai apie planuojama dujotiekį ir renkami potencialūs dujų vartotojai.
2016-12-10 Organizuotas bendras sodininkų bendrijų susirinkimas su ESO atstovais dėl dujotiekio atvedimo į sodus.
2016-12-10 / 2017-01-01 Bendrijos nariams ir aplinkiniams gyventojams suorganizuotos trys žiemos šventės ir du konkursai vaikams
2016-12-04 Organizuota talka, sutvarkytos šakos prie įvažiavimo į bendriją ir prie transformatorinės.
2016-11-29 Tvirčiau įbetonuotas vandalų išluptas bendrijos ženklas „Draudžiama šiukšlinti“, esantis Ąžuolijos parke. Surinkta išmėtyta stiklinė tara.
2016-11-23 Susitikimas su AB ESO atstovais dėl dujų atvedimo į SB „Mozaika“. Norintis turėti dujas turi kreiptis į pirmininką.
2016-11-19 Darbo grupė pradėjo darbus su aplinkiniais gyventojais dėl asfaltavimo darbų (informavimas, sutarčių pasirašymą).
2016-11-15 Darbo grupė pradėjo dirbti su už kelio asfaltavimą vėluojančiais mokėti nariais (skambinimas, informavimas, mokėjimo grafiko derinimas).
2016-11-14 Pradėti įstatų pakeitimo projekto darbai.
2016-11-11 Pirmasis darbo grupės dėl kelio asfaltavimo susirinkimas (pasiskirstymas darbais).
2016-10-23 Pakeista pagrindinė bendrijos skelbimų lenta.
2016-10-20 Pateikti AB ESO dokumentai dėl Ivaniškių sodų 4-osios elektros tinklų išpirkimo.
2016-10-14 Valdybos posėdis.
2016-10-05 Bendrijos interneto svetainėje nariams sukurti registruoti vartotojai, kurie prisijungę gali matyti Bendrijos dokumentaciją.
2016-10-01 Pakartotinis bendrijos narių susirinkimas.
2016-09-15 Valdybos posėdis.
2016-08-29 Kreiptasi į registrų centrą dėl nuosavybės teisių į oro liniją esančią nuo

Ivaniškių sodų 4-sios gatvės.

2016-08-20 Talkos metų nugenėta viena pusė tvenkinio pakrantės.

Sustiprinta kelio danga blogiausiose kelio atkarpose.

2016-08-17 Išsiustas Vilniaus miesto savivaldybei užklausa dėl naujai besiformuojančio

sąvartyno prie Retkonių gatvės.

2016-08-17 Išsiustas prašymas ESO dėl nekokybiškai atstatyto kelio prie naujai pastatytos transformatorinės.
2016-08-16 Išsiusta Vilniaus rajono miesto savivaldybei užklausa už dėl Tėviškės gatvės asfaltavimo.

Užklausti kelininkai dėl kelio pagrindo paruošimo preliminarios kainos.

2016-08-16 Išsiusta Vilniaus miesto savivaldybei užklausa už dėl Retkonių gatvės asfaltavimo.

Prašymas keisti projektą mažinant kainą arba asfaltavimas apeinant Retkonių gatvę

šalia ESO transformatorinę

2016-08-14 Įvyko valdybos posėdis aptartas finansinis auditą ir einamieji klausimai.
2016-08-11 Parengtas valdybos buhalterijos auditas nuo 2009 iki 2016, kuris bus svarstomas 2016-08-14 d.

valdybos pasėdyje ir bus pateiktas nariams per artimiausią susirinkimą.

2016-08-08 51 narys telefonu informuotas apie naujos valdybos veiklą, nario

skolas ir suderintas jų padengimo grafikas. Su kitais bus susisiekta artimiausiu metu.

2016-08-07 Parengtas bendrijos narių skolininkų sąrašas pagal buvusio pirmininko

pateiktus kasos ir banko išrašus (4 sav. intensyvaus darbo).

2016-08-07 Priimta nauja patyrusi buhalterė Irena Slavinskienė.
2016-08-05 Kreiptasi į miesto savivaldybę dėl neprižiūrimų sklypų (perduota apie 20 sklypų).
2016-08-03 Kreiptasi į ESO dėl detalesnės informacijos apie tinklų išpirkimo iš SB „Mozaika“.
2016-08-02 Organizuojama talka 2016-08-20 d. 8 val. ir susipažinimo vakaras 18 val.
2016-07-31 Pastatyti 4 įspėjamieji ženklai draudžiantis šiukšlinti.
2016-07-25 Užsakyta juridinių asmenų registro pažyma su pilna istorija registrų centre.
2016-07-25 Kadastriniai matavimai 144 ir 146 sklypo. Įsipareigojo iki rugsėjo pradžios sutvarkyti sklypus.
2016-07-23 Valdybos posėdis (einamieji klausimai).
2016-07-23 Talkoje dalyvavo 21 žmonės: nušienautos pakelės,nugenėti medžiai ir surinktos

šiukšlės prie įvažiavimo ir parkelio.

2016-07-19 Po kreipimosi į savivaldybę dėl sosnovskio barščių 43 sklypo savininkai nusišienavo.
2016-07-15 Kreiptasi į NŽT dėl kelio pravažiavimo per Egliškių sodus.
2016-07-14 Naujas puslapis www.sbmozaika.lt
2016-07-13 Kreiptasi į KAMPARA dėl SB „Mozaika“ kadastrinių matavimų.

Darbus planuoja atlikti iki 2016-08-31 d.

2016-07-12 Organizuojamas talka 2016-07-23 d. 8 val.
2016-07-11 Valdybos posėdis (buvusio pirmininko pateiktų dokumentų pasiskirstymas

atliekant dokumentų auditą).

2016-07-09 DNB sąskaitos perėmimas.
2016-07-07 Valdybos posėdis (einamieji klausimai).
2016-07-07 Dokumentų perėmimas iš buvusio pirmininko.
2016-07-05 Savo jėgomis pagaminta skelbimų lenta prie Ivaniškių sodų 4-osios.
2016-07-03 Prie buvusių konteinerių surinktos šiukšlės ir išvežtos padangos utilizavimui.
2016-07-02 Organizuota talka dalyvavo 14 žmonių: nušienautos kelio pakelės, nugenėti medžiai ir surinktos šiukšlės.
2016-06-28 Registrų centre pateiktas prašymas įregistruoti naują valdybą ir pirmininką.
2016-06-12 Po kreipimosi į Miesto savivaldybę išvalytas miškas vedantis į traukinių stotelę.