Skolų administravimo mokestis

Primenu, kad 2016-10-01 d. narių susirinkime buvo patvirtintas „Skolų administravimo mokestis“, kuris bus paskaičiuotas 2018-04-30 d. Prašau visus laiku susimokėti jūsų pačių nustatytus mokesčius sodų bendrijai.

Išrašas iš susirinkimo protokolo:

SKOLŲ ADMINISTRAVIMO MOKESTIS. Pirmininkas informavo, kad šiai dienai narių įsiskolinimai bendrijai yra apie 15 000 EUR. Tam, kad sudrausminti piktybiškai nemokančius, pasiūlė tiems, kurie skolingi daugiau nei už du metus, skaičiuoti 5 procentų vienkartinį skolos administravimo mokestį nuo susikaupusios skolos sumos. Skolos dydis fiksuojamas einamųjų metų balandžio 30 dieną (paskutinę finansinių metų dieną) ir prie skolos pridedamas 5 procentų dydžio skolos administravimo mokestis. Pvz. Jei 2018.04.30 skolos suma už du ir daugiau metų yra 100 EUR, tai 2018.05.01 fiksuojama +5 proc.skolos administravimo mokestis ir galutinė skola bus 105 EUR. Valdyba turi teisę dėl pateisinamų priežasčių atleisti nuo skolos administravimo mokesčio taikymo, gavus raštišką skolininko prašymą. Prašymas svarstomas valdybos narių posėdyje ir nutarimas surašomas susirinkimo protokole.

SVARSTYTA – nuo 2017/2018 finansinių metų pradėti taikyti kasmetinį 5 procentų skolos dydžio skolos administravimo mokestį, jei skola yra už du metus ir daugiau.

BALSAVO:

UŽ – 21, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 9

NUTARTA – nuo 2017/2018 finansinių metų pradėti taikyti kasmetinį 5 procentų skolos dydžio skolos administravimo mokestį, jei skola yra už du metus ir daugiau.

Pvz. sodininkas 6a. sklypas yra nesumokėjęs už 2016/2017  26,04 EUR ir 2017/2018 36 EUR nario mokesčio ir kelio mokesčio už 2016/2017/2018m.  360EUR viso skola 422,04 EUR. 2018-04-30 dieną sodininkui bus paskaičiuotas SKOLOS ADMINISTRAVIMO MOKESTIS 5% nuo sumos = 21.10 EUR