Skolų administravimo mokestis

Primenu, kad 2016-10-01 d. narių susirinkime buvo patvirtintas „Skolų administravimo mokestis“, kuris bus paskaičiuotas 2018-04-30 d. Prašau visus laiku susimokėti jūsų pačių nustatytus mokesčius sodų bendrijai. Išrašas iš susirinkimo protokolo: SKOLŲ ADMINISTRAVIMO MOKESTIS. Pirmininkas informavo, kad šiai dienai narių įsiskolinimai bendrijai yra apie 15 000 EUR. Tam, kad sudrausminti piktybiškai nemokančius, pasiūlė tiems, kurie skolingi […]

Talkos mokestis

2022m. balandžio 23d. bendrijos pakartotiniame narių susirinkime nustatytas 40 EUR talkos mokestis nuo 2022 finansinių metų. Iš SB „Mozaika“ patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių: 56. Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Per kalendorinius metus organizuojamos trys talkos.Kiekvienos talkos dalyviai turi būti registruojami. Narys per einamus metus privalo dalyvauti bent […]