Įstatai

2019.06. 22 bendrijos narių susirinkimo nutarimu buvo pakeisti SB Mozaika įstatai.

Aktualiausi pakeitimai:

Dabar bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Jei susirinkimo darbotvarkėje bus numatytas valdybos rinkimas, apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą skelbsime ne laikraščiuose, o Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/bendruomene/  , skelbimų lentoje, ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje.

Patvirtintą įstatų versiją galite rasti ČIA