Nustatytas papildomas tikslinis Ivaniškių g. asfaltavimo mokestis

2019-04-29 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Sodininkų bendrijos „Mozaika“ ir rangovo UAB „Grinda“ dėl Ivaniškių sodų gatvės asfaltavimo. Dėl papildomų reikalavimų (dvipusiam eismui 4.5 m, vienpusiam eismui 3.5m) padidėjo asfaltuojamo kelio plotas, išaugusios darbų kainos padidino sąmata nuo planuojamų 139.650 EUR iki 196.724 EUR. Vilniaus miesto savivaldybė finansuoja 60% projekto vertės 118.034,92 EUR. mūsų indėlis 40% 78.689,95 EUR. 2019-08-22 pakartotiniame susirinkime nuspręstą pratęsti 6 mėn. tikslinį Ivaniškių g. asfaltavimo mokesčio rinkimą nuo 2019.07.01 – 2019.12.31 po 20 EUR už sklypą. Papildomai kiekvienam sklypui po 120 EUR . Bendras tikslinis Ivaniškių sodų g. asfaltavimo mokestis nuo 2018-06-01 iki 2019-12-31 yra 380 EUR už sklypą (2018-06-01/2019-06-30 po 260 EUR + 2019-07-01/2019-12-31 papildomai 120 EUR ).

Prieš pradedant darbus pagal sutartį mes turime pervesti rangovui UAB „Grinda“ 78.689,95 EUR. Prašau visus esant galimybėms sumokėti visą (po 380 EUR už skypą) Ivaniškių g. asfaltavimo tikslinį mokestį iki 2019-08-10 d., kad rangovas galėtų laikų rugpjūčio gale pradėti asfaltavimo darbus. Jei nesurinkime pinigų sutartis neteks galios ir nepasinaudosime 118.034,92 EUR savivaldybės parama.

p.s. jei asfaltuotume Ivaniškių sodų gatvę be savivaldybės paramos kiekvienam sklypui reiktų sumokėti po 1405 EUR.


Ačiū