Pakartotinio susirinkimo priimtų sprendimų apžvalga (naujas tikslinis infrastruktūros gerinimo mokestis 360 EUR už sklypą, talkos …)

2020-06-20 d. pakartotiname narių susirinkime pagrindiniai sprendimai :

Dėl tikslinio mokesčio nustatymo :

Nuspęsta rinkti tikslinį infrastruktūros gerinimo mokestį iš narių ir ne narių po 360 EUR nuo kiekvieno bendrijos teritorijoje esančio sklypo, sumokant dalimis per 18 mėnesių (nuo 2020.07.01 iki 2021.12.31), mokant kas mėnesį po 20 EUR, pervedant pinigus į bendrijos banko sąskaitą ir nurodant mokėjimo paskirtį :“infrastruktūros gerinimo mokestis“.

Už šį tikslinį infrastruktūros mokestį ir panaudojant sukauptas lėšas bus atlikti šie darbai:

  1. Parengtas  SB „Mozaikoje“ esančių pagrindinių gatvių apšvietimo projektas ir atliktą apšvietimo projekto ekspertizė (planuojama atlikti 2020m.)
  2. Įrengtas SB „Mozaikoje“ Ivaniškių sodų g. apšvietimas pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės dalinio 50% finansavimo programa  (planuojama atlikti 2021 -2022 m.)
  3. Išasfaltuota likusi Tėviškės g. atkarpą pasinaudojant Vilniaus rajono savivaldybės dalinio 50% finansavimo programa ir jei prisidės aplinkinės bendrijos (SB Žalgiris-2, SB Agregatas, SB Svajonė-33, SB Aušra). Likusios Tėviškės g. atkarpos asfaltavimas  yra būtina Vilniaus miesto savivaldybės sąlyga turėti viešąjį transportą į visas aplinkines bendrijas, nes reikalingas autobusui apsisukimas. Autobuso apsisukimas bus vykdomas apvažiuojant mūsų bendriją ratu (planuojamas asfaltavimas 2021m.)
  4. Suremontuoti pagrindines SB „Mozaikoje“ esančias gatves užpilant asfalto drožlėmis (planuojami remonto darbai 2020-2021 m.)

Dėl talkų organizavimo:

Susirinkime šnekėta apie talkas.  Buvo diskutuojama kodėl tie patys žmonės visa dalyvauja talkoje o kitų indėlio nėra.  Nuspręsta pakeisti SB „Mozaika“ vidaus tvarkos taisykles, kad talkose privalo dalyvauti visi be išimčių. Už garbaus amžiaus žmones talkose gali dalyvauti jų atstovai (vaikai, anūkai ir kiti), jei tokių neturi ir sveikata neleidžia reiks teikti valdybai prašymą nurodant priežastis. Valdybos sprendimu narys gali būti atleidžiamas nuo dalyvavimo talkose. Nuo 2020m. nustatomas 20 EUR mokestis už nedalyvavimą talkose.

Dėl kamerų:

Nuspręsta šiemet sumontuoti SB „Mozaika“ teritorijoje 4 stebėjimo kameras iš 1,2% paramai skirtų lėšų. Patvirtinta „SODININKŲ BENDRIJOS“MOZAIKA”VAIZDO STEBĖJMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS“.

Dėl liepto:

Nuspręsta šiemet sumontuoti SB „Mozaikos“ teritorijoje esančiame tvenkinyje pontoninį lieptą iš 1,2% paramai skirtų lėšų.

Visi susirinkimo protokolai skelbiami skiltyje Dokumentai -> Susirinkimo protokolai. Ši skiltis rodoma tik bendrijos nariams autorizavus svetainėje.

Primenu, kad nario mokestį mokestis už 2020m. reikia sumokėti iki liepos 1 d.