Talkos mokestis

2022m. balandžio 23d. bendrijos pakartotiniame narių susirinkime nustatytas 40 EUR talkos mokestis nuo 2022 finansinių metų.

Iš SB „Mozaika“ patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių:

56. Bendrijos bendro naudojimo plotai tvarkomi visuomeninėmis talkomis, kuriose visų Bendrijos narių dalyvavimas būtinas. Per kalendorinius metus organizuojamos trys talkos.Kiekvienos talkos dalyviai turi būti registruojami. Narys per einamus metus privalo dalyvauti bent vienoje talkoje. Narį gali atstovauti ir kitas žmogus principu, kad vieną narį atstovauja vienas ne narys

57. Jei narys neturi galimybės dalyvauti nei vienoje Bendrijos organizuojamoje talkoje, jis gali prisidėti prie bendro naudojimo teritorijos tvarkymo bet kuriuo jam patogiu metu, prieš taisuderinęs su Valdybos pirmininku.

58. Nariai, negalintys dalyvauti talkose dėl sveikatos problemų, gali būti atleidžiami nuomokesčio. Jie turi pateikti raštišką prašymą valdybai ir nurodyti nedalyvavimo priežastis.

59. Nariai, nedalyvavę nei vienoje talkoje per einamus metus, apmokestinami papildomu metiniu mokesčiu. Ne bendrijos nariams taikomas metinis aplinkos tvarkymo mokestis. Ne bendrijos narys šiuo mokesčiu neapmokestinamas, jei dalyvavo bent vienoje Bendrijos organizuotoje talkoje. Šių mokesčių dydžiai nustatomi bendrijos narių susirinkime ir skiriami valdybos narių protokolu.