Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo Vilniaus mieste nuo 2021-07-01 d.

Vadovaujantis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymu Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 23 d. priėmė  sprendimą „Dėl infrastruktūros plėtros įmokos tarifų tvirtinimo„.
Sprendimo esmė, kad statant pastatus Vilniaus miesto teritorijoje  tarp jų ir buvusios ir esamos sodininkų bendrijos, statytojas miestui turės sumokėti infrastruktūros plėtros įmoką. Surinktos įmokos bus naudojamos tos teritorijos infrastruktūros pagerinimui.
Sprendimo 10 punkte sakoma :

Nustatyti, kad gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatams, kurie yra statomi arba kuriuose yra atliekami statybos darbai ir kurie yra vieninteliai statiniai sklype:

a.    Taikomas Įkainio dydis, neatsižvelgiant į tai, ar teritorija yra prioritetinė ar neprioritetinė, lygus 15 EUR/m2 (penkiolikai eurų vienam kvadratiniui metrui);

b.    Siekiama ir skiriamas prioritetas nuo tokių pastatų surenkamų įmokų sumas skirti tų Rajonų, kuriuose yra statomi šie pastatai, infrastruktūrai vystyti ir gerinti.

Šis įkainis įsigalios nuo 2021 m. liepos 1 d. Visas sprendimo tekstas  patalpintas Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje.
 
Įmokas Vilniaus miesto savivaldybė pradės rinkti  nuo 2021 m. liepos 1 d., ii jau tada  turėsite mokėti infrastruktūros plėtros įmoką Vilniaus miestui.