Ką atneš 2021 metai SB „Mozaikai“

2020m. nepaisant COVID-19 pandemijos  judėjome didėliai žingsniai į priekį, pradėti nauji  : pagrindinių vidinių kelių remonto,  viešojo transporto (Tėviškės g. likusios dalies asfaltavimo ir salelių įrengino), apšvietimo projektai. 

Infrastruktūra :
2020-06-20 bendrijos narių susirinkime nustatytas infrastruktūros gerinimo mokestis renkant nuo 2020-07-01 iki 2021-12-31 po 20 EUR (18 mėn.) sklypui iš viso 360 EUR. Tai leis dar labiau pagerinti jau esamą infrastruktūrą ir įgyvendinti planuojamus atlikti infrastruktūros gerinimo projektus . Vienas iš jų pagrindinių vidinių kelių remontas. Šiemet suremontuota apie 900 m. pagrindinių vidinių kelių, juos užpilant asfalto drožlėmis. Remontui išleista 7105,00 EUR iš naujai renkamo infrastruktūros gerinimo mokesčio.
Bendrijos apšvietimo projektas įgauną pagreitį jau parengtas apšvietimo projektas ir yra derinimo stadijoje su institucijomis.

Per 2020 m. išduotos 13 pažymų sklypus ketinantiems parduoti sodininkams. Kiekvienais metais gerindami infrastruktūra ir aplinką tampame patrauklia vieta, tą rodo ir didėjančios sklypų kainos.

Saugumas :
Viena iš SB „Mozaika“ vizijų gyventi saugiai, turėti saugia kaimynystę. Užtikrinant mūsų saugumą buvo pastatytos 3 vaizdo stebėjimo kameros (prie įvažiavimo į bendriją, prie vaikų žaidimo aikštelės ir tvenkinio) Vaizdo kamerų stebėjimą reglamentuoją 2020 birželio 20d. bendrijos patvirtintas SODININKŲ BENDRIJOS “MOZAIKA” VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

Bendruomenė :
Keturi metai kaip dirba nauja valdyba, pokyčiai akivaizdūs to turbūt niekas nenuneigs. Net nesitiki kad tokia maža bendrija sugeba taip greitai keistis. Tai nuopelnas bendrijos narių kurie nori permainų ir ryžtasi įgyvendinti atrodo neįgyvendinamus projektus. Tai dar vienas pavyzdys, kad kartu galime nuversti kalnus.

Talkos :
Dėl COVID-19 pandemijos šiemet neturėjome galimybės dažniau susitikti talkose. Buvo organizuotos 3 bendros talkos. Kai kurie nariai organizavosi individualias talkas. Talkų metu buvo tvarkomas vidinis kelias, pradėti genėti drenažiniai grioviai , pastatytas pontoninis lieptas, atvestas elektros kabelis stebėjimo kameroms, šienaujamos pakelės, renkamos šiukšlės, perdažyta vaikų žaidimo aikštelė.. Darbų tikrai atliktą daug. Tik sodininkų geros valios dėka, norų keistis ir kurti sau mielą aplinką sutaupyta tikrai nemažą pinigų suma, kurią galėsime panaudoti kitiems projektams. Ačiū jums. O kas nedalyvavo talkose kviečiame prisidėti kitais metais.

Finansai :
Bendrijos finansinė situacija puiki, šiemet kaupėme lėšas numatytų projektų įgyvendinimui.
Neturime skolų, tačiau turime skolininkų. Skolos bendrijai šiai dienai yra apie 9.000 EUR iš kurių 7.000EUR naujo tikslinis infrastruktūros mokesčio skolos. Piktybiškai nemokančių bendrija neturi. Su skolininkais yra intensyviai dirbama yra suderinti skolos gražinimo grafikas. Dideles skolas turintys nariai informuojami el. paštu, telefonu ar laiškais. Kiekvieną mėnesį sodininkai informuojami apie mokėjimus skelbimų lentose ir internetinėje portale. Visus kviečiu įstoti į neskolingų bendrijai klubą ir susimokėti iki Naujųjų metų.

Noriu pasidžiaugti šiemet pasiekė rekordinė 1480.83 EUR parama iš 2% GPM . Šiemet už praėjusių metų paramos pinigus 2242,69 EUR buvo pastatytas lieptas ir sumontuotos stebėjimo kameros.

Aplinka:
Neprižiūrimų sklypų šiemet turime 3 . Planuojame perduoti NŽT Vilniaus skyriui, kad atliktų patikrinimus šiuose sklypuose. Visi pradedame suprasti, kad savo sklypą reikia prižiūrėti, o kam tai prievolė yra puiki galimybė pagalvoti apie pardavimą.

2021 metai :

Ateinantys metai bus labai intensyvūs. Norint 2021 m. įvykdyti apšvietimo projektą turime iki 2021 m. liepos 1 d. visi sumokėti tikslinį infrastruktūros gerinimo mokestį po 360 EUR už sklypą. Dalis narių yra jau yra sumokėję, likusius paraginsiu pagal galimybes iki nurodytos datos susimokėti. Nesurinkus reikiamos sumos projektas bus perkeltas į 2022m. Vertinant infliaciją ir kitus veiksnius projekto kaina gali didėti neišvengiamai gali tekti rinkti papildomai. Apšvietimo projekto sąmata planuojama nuo 110.000 iki 130.000 EUR iš kurių 50% finansuos Vilniaus miesto savivaldybė. Tiksli apšvietimo projekto sąmata bus patvirtinta po projekto patvirtinimo ir rangovo parinkimo. Rangovą konkurso būdų išrenka Vilniaus miesto savivaldybė.

2021 metais turime unikalia galimybę turėti visuomeninį transportą iki SB „Mozaika“. Vilniaus miesto savivaldybė yra numačiusi 9 naujus visuomeninio transporto maršrutus vienas iš jų iki SB „Mozaika“ Jau yra skelbiamas konkursas mažos talpos autobusams įsigyti. Numatytas netgi maršrutas kuriuo kursuos autobusas. Tačiau turime pilnai paruošti tam infrastruktūrą. Reikia baigti asfaltuoti Tėviškės g. atkarta, atlikti Tėviškės g. platinimo darbus įrengiant saleles apsilenkimui. Bendromis visų aplinkinių bendrijų ir Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių jėgomis ir finansais turime sutvarkyti infrastruktūra, kad maršrutas virstų realybę, o eiliniais. Tiek metų apie ta svojome apie viešąjį transportą manau visoms bendrijos reikia susivienyti už užbaigti šį projektą. Vilniaus raj. savivaldybės išrinktas rangovo parengė Tėviškės g. likusios dalies 148m. asfaltavimo sąmatą 33.200 EUR. 50% planuoja dengti Vilniaus raj. savivaldybė. Likusius 16.600 EUR turės finansuoti bendrijos kurioms yra aktualu naudotis visuomeniniu transportu. Jei visos bendrijos prisidėtų kurios naudojasis viešuoju transportu reiktų surinkti apie 15 EUR nuo sklypo. Ar tai daug kiekviena bendrija galės atsakyti kitais metais?

Kaip ir kiekvienais metais bus organizuojamos talkos, kurių metu bus genėsime drenažinius griovius, šienuojamos pakelės, renkamos šiukšlės, tvarkomi keliai ir kiti darbai.

NORIU PADĖKOTI SAVO ŠAUNIAUSIAI KOMANDAI (ALAI, ARTŪRUI, VLADIMIRUI, ANDRIUI) UŽ PALAIKYMĄ, IDĖJAS, DARBUS IR INDĖLĮ Į BENDRIJOS GERBŪVĮ.

Ramių, saugių, jaukių Kalėdų jūsų šeimoms. Tikėkimės, kad 2021 atneš daugiau šviesos į kiekvienos namus.

Su pagarba pirmininkas Dainoras