Šaukiamas visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Mozaika“ narių susirinkimas

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Mozaika“ narių susirinkimas 

 įvyks 2024 m. balandžio 27 d. šeštadienį 11 val. 

(pirmasis įvyko 2024 m. balandžio 13 d. šeštadienį 11 val.)
 
Susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.
Darbotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2023m.
2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2023m.
3. Pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas 2024 metams.
4. Bendrijos korespondecinio adreso keitimas.
5. Revizoriaus keitimas.
6. Informacija dėl viešojo transporto iki bendrijos.
7. Infrastruktūros vystymo klausimai.
8. Kiti aktualūs klausimai.

Su susirinkimo darbotvarke ir kitais dokumentais galima susipažinti pas valdybos pirmininką .