Visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas

2023 m. balandžio 15 d. 11 val., įvyks visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Mozaika“ narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis ataskaitinis susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 29 d. 11 val.
Susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.
Darbotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2022m.
2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2022m.
3. Pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas 2023 metams.
4. Bendrijos vidaus taisyklių keitimas.
5. Viešojo transporto paleidimo galimybių aptarimas.
6. Poilsio parko koncepcija bei planuojami darbai.
6. Kiti aktualūs klausimai.

Su susirinkimo darbotvarke, vidaus taisyklių keitimo projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti pas valdybos pirmininką .