Sodininkų pakartotinas susirinkimas 2016-10-01 d.

2016m. spalio 1 d. (šeštadienį) 12 valandą prie didžiojo tvenkinio organizuojamas bendrijos narių pakartotinas susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Nuveikti darbai

2. Buvusio pirmininko veiklos audito ataskaita.

3. Pajamų – sąnaudų sąmatos tvirtinimas.

4. Ne nario mokesčio aptarimas.

5. Elektros tinklų išpirkimo klausimas.

6. Revizoriaus rinkimai.

7. Įstatų ir vidaus tvarkų keitimo planai kitiems metams.

8. Kelio asfaltavimas.

9. Tikslinis kelio remonto mokestis nuolat gyvenantiems nariams.

10. Vidaus taisyklių keitimas (talkų reglamentas, bauda už skolas)

11. Einamieji klausimai.

Jei susirinkime negalės dalyvauti pats narys (sklypo savininkas), apsvarstykite galimybę įgalioti Jums artimą asmenį dalyvauti ir balsuoti už Jus. Bet nepamirškite, kad tokiu atveju būtinai turite užpildyti balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią rasite mūsų svetainėje. Jei neturite galimybės jos atsispausdinti, blanką galite pasiimti pas valdybos pirmininką Dainorą. Dėl šio susirinkimo sutarties pas notarą tvirtinti nereikės – užteks tik nario parašo. Mažiausiai dvi dienos iki susirinkimo dokumento kopiją atsiųskite elektroniniu paštu valdyba@sbmozaika.lt , o į susirinkimą būtinai atneškite originalą.

Jei turite pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo, rašykite valdyba@sbmozaika.lt arba telefonu informuokite pirmininką.

Primename, kad vis dar neturime revizoriaus kandidatūros. Ši pozicija tikrai yra labai svarbi, nes visos bendrijos labui valdybos veikla privalomai turi būti revizuojama.