Tikslinis Retkonių g. kelio remonto mokestis (prie UAB „Gudukas“)

Šiemet baigiasi Retkonių kelio projekto galiojimas kuris buvo padarytas UAB „Guduko“ užsakymų prieš 10 metų.

Jei kelio remonto darbu neatliksime reiks daryti nauja projektą kuris kainuoja ne viena tūkstantį eurų.

Projekto preliminari kaina 230.000 EUR

Išlaidų pasiskirstymas:

Savivaldybė ~160.000 EUR

Įmonės ~50.000 EUR

5 sodų bendrijos(Aušra, Žalgiris, Svajone, Agregatas, Mozaika) 20.000 EUR (765 sklypai)

Mūsų indelis yra 3660 EUR t. y. = 26,14 už sklypą.

NUSPĘSTA :

2017-08-05 d. pakartotiname susirinkime nuspręsta nustatyti nariams ir ne nariams 25 EUR. tikslinį mokestį už sklypą , Retkonių g. kelio remontui (prie UAB „Gudukas“).

Tikslinis Retkonių g. kelio remonto mokestį sumokėti iki 2017-09-30 d.

Pavedimai daromi per banką į SB „Mozaika“ atsiskaitomąją sąskaitą :

Mokėjimo rekvizitai :

Sodininkų bendrija „Mozaika“

Įmonės kodas 191516821

Atsiskaitomoji sąskaita: LT194010044100068596, Luminor bankas

Atliekant mokėjimus, mokėjimo paskirtyje BŪTINAI nurodykite:

1. savo sklypo numerį (sklypo numerį galite rasti www.sbmozaika.lt meniu „SB Mozaika“ -> Bendrijos planas)

2. savininko vardą, pavardę (jei mokestį moka ne sklypo savininkas)

3. mokėjimo paskirtyje : už Retkonių g. kelio remontą .

Prašome visus laiku sumokėti tikslinį mokestį.