2020-10-10 talkos ataskaita

Talkoje dalyvavo 20 žmonių.

Talkos metu:

  • Atvestas elektros kabelis iki 3 stulpų kur planuojame montuoti stebėjimo kameras.
  • Išgenėti brūzgynai  drenažiniame griovyje (apie 200m. prie vaikų žaidimo aištelės), surinktos šiukšlės.
  • Nušluotos pakelės, nugenėti krūmai pakelėse.

Ateityje šalia vaikų žaidimo aikštelės yra minčių įrengti parkelį su vietomis poilsiui.