Dėl gyvūnų laikymo ir priežiūros

Pastaruoju metu valdyba sulaukia nusiskundimų dėl netinkamos šunų priežiūros bendrijos teritorijoje.

Primename, kad Vidaus tvarkos taisyklės numato, kad palaidus šunis bendroje Bendrijos teritorijoje laikyti draudžiama. Šunų savininkai turi rūpintis, kad jie neterštų aplinkos.

Tą patį numato ir ĮSAKYMAS GYVŪNŲ LAIKYMO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TVARKA :

„Gyvūnams išsituštinus ar kitaip priteršus viešojoje vietoje ar kito asmens žemės valdoje, nedelsiant surinkti gyvūnų ekskrementus ar kitus teršalus.“

Tikrai nemalonu rasti tokias krūvas šalia slypo.