Ataskaitinis susirinkimas nukeliamas į birželio mėnesį

Dėl pratęsto karantino nukeliamas bendrijos narių susirinkimas.

ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS 

2020 m. birželio 6 d. (šeštadienį ) 11 val., įvyks visuotinis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas.
Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas įvyks 2020 m. birželio 20 d. (šeštadienį) 11 val.
Susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.
Darbotvarkė:
1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2019 m.
3. Bendrijos buhalterijos apskaitos tvarkymas.
4. Darbo užmokesčio nustatymas.
5. Tėviškės g. likusios dalies asfaltavimo, gatvių apšvietimo ir vidinių kelių remonto tikslinio mokesčio nustatymas.
6. Talkos mokesčio nustatymas.
7. Nario ir ne nario mokesčio dydžio nustatymas.
8. 2% gautos paramos pajamų paskirstymas.
9. 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
10. Kiti aktualūs klausimai (vandentiekis ir kanalizacijos poreikio ir galimybių aptarimas)

Jei turite pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo, rašykite valdyba@sbmozaika.lt, dėl kitos informacijos susijusios su susirinkimu kreipkitės į pirmininką .