Birželio 8 ir 22 d. organizuojami ataskaitiniai/rinkiminiai susirinkimai

2019 m. birželio 8 d. (šeštadienį) 11 val., įvyks visuotinis sodininkų bendrijos ,,Mozaika” narių susirinkimas.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas įvyks 2019 m. birželio 22 d. 11 val.

NAUJA susirinkimo vieta – prie vaikų žaidimo aikštelės.

Darbotvarkė:

 1. Bendrijos pirmininko ataskaita už 2018/2019m.
 2. Bendrijos revizoriaus ataskaita už 2018/2019m.
 3. Bendrijos valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.
 4. Bendrijos revizoriaus rinkimas.
 5. Bendrijos įstatų keitimas.
 6. Bendrijos buveinės adreso keitimas.
 7. Dėl Ivaniškių sodų gatvės asfaltavimo.
 8. Infrastruktūros mokestis naujoms/ rekonstruojamoms statyboms.
 9. Vandentiekio ir kanalizacijos projekto įgyvendinimas ir atstovo rinkimas.
 10. 2019/2020m. Pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 11. Kiti aktualūs klausimai.

 

Su susirinkimo darbotvarke, įstatų keitimo projektu galima susipažinti  pas valdybos pirmininką arba bendrijos svetainėje www.sbmozaika.lt

Apie susirinkimus papildomai skelbiama laikraščiuose:

„Valstiečių laikraštis“ 2019 gegužės 22 d.

„Respublika“ 2019 gegužės 18 d.

Jei susirinkime negalės dalyvauti pats narys (sklypo savininkas), apsvarstykite galimybę įgalioti Jums artimą asmenį dalyvauti ir balsuoti už Jus. Bet nepamirškite, kad tokiu atveju būtinai turite užpildyti balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią rasite mūsų svetainėje. Jei neturite galimybės jos atsispausdinti, blanką galite pasiimti pas valdybos pirmininką Dainorą.

Dėl šio balsavimo perdavimo sutartį BŪTINA patvirtinti pas noratą, kadangi bus balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ir bendrijos įstatų pakeitimo  (Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas, 16 straipsnis, 16 punktas).

Mažiausiai dvi dienos iki susirinkimo dokumento kopiją atsiųskite elektroniniu paštu valdyba@sbmozaika.lt , o į susirinkimą būtinai atneškite originalą.

Jei turite pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo, rašykite valdyba@sbmozaika.lt .