Dėl SB Mozaika įstatų keitimo

Artėjančiame Bendrijos narių ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime balsuosime ir dėl įstatų pakeitimų. 

Prisegtuke yra atnaujinti įstatai , kuriuose atlikti koregavimai, atsižvelgiant į paskutinę Sodininkų bendrijų įstatymo redakciją. Visos korekcijos suderintos su Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristu.

Pagrindiniai pakeitimai, dėl kurių balsuosime:
  1. Vietoj įstatuose įrašyto tikslaus Bendrijos adreso bus nurodyta, kad Bendrijos buveinė keičiama sodininkų bendrijos narių susirinkimo protokolu, kuris registruojamas Juridinių asmenų registre;
  2. Finansiniai metai keičiami iš gegužės 1 – balandžio 30 į kalendorinius metus;
  3. Papildytos narių pareigos (numatyta pareiga imtis priemonių prieš augalų kenkėjus ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus) bei įtrauktos ir kitų asmenų (netapusių bendrijos nariais) teisės ir pareigos;
  4. Detaliai aprašyta dokumentų ir informacijos pateikimo nariams būdai ir tvarka;
  5. Detaliau aprašoma narių priėmimo ir išstojimo tvarka;
  6. Detaliau aprašytas išankstinio balsavimo būdas;
  7. Nurodomas susirinkimų protokolų saugojimo terminas (ne mažiau 10 metų); 
  8. Iš įstatų išimame prievolę apie rinkiminius susirinkimus skelbti laikraščiuose. Įtraukiame kitus skelbimų būdus –  paviešinimas savivaldybės interneto svetainėje arba viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje, kurį LR vyriausybės tvarka leidžia juridinių asmenų registravimo tvarkytojas. 

PAKOREGUOTI ĮSTATAI