Talkos mokestis už 2017m.

Slypo Nr.
Pavardė
Amžius
2017m. talkų datos
Apskaičiuotas talkos mokestis EUR
08-05d. 07-01d. 06-10d. 04-29d.
1,3 Pozlevič 33 1 0
2 Pilevičius 43 10
4 Naujas savininkas 0
5 Mateliūnas 32 10
6 Gloveckas 75 Pensininkas
7 Bitlierius 47 10
8 Kelmelienė 10
9 Artiomov 51 10
10 Michnevičius 44 1 0
11 Rabkovskaja 75 Pensininkas
12 Biekšienė 30 10
13 Barisevičius 41 10
14 Blaško 75 1 Pensininkas
15,17 Moroz 41 1 1 1 1 0
16 Lubinskij 48  1 0
18 Zacharevičius 28 1 1 0
19 Šip 49 10
20,21 Palubeckas 38 1 0
22 Zarankienė 76 Pensininkas
23,27 Vaitiukevičius 75 1 Pensininkas
24 Ovčinikova 64 Pensininkas
25 Lebioda 10
26 Tarabildienė 65 1 Pensininkas
28,31 Paničeva 56 1 0
29 Kaminskienė 10
30 Žvikevičius 70 1 1 Pensininkas
32,35 Balnionis 42 1 1 1 1 0
33,34 Paukauskaitė 31 10
36 Kasparavičienė 50 10
37,39 Danius 63 1 1 0
38 Banevskij 10
40 Maciunkevič 63 10
41 Maskalėnas 38 10
42,103,117 Klovienė 55  1 0
43 Matulienė 10
44 Nijoglova 10
45 Erstikienė 50 10
46 Galvydienė 10
47 Peško 45 1 1 1 0
48 Simokov 10
49 Mikeliūnas 42  1 Atstovavo sesuo
50 Rynkūn 63 10
51,58 Budrevičius 32 10
52,70 Gudaitienė 77 Pensininkas
53 Kerulis 42 1 1 1 0
54 Vaičekauskas 10
55 Ivanova 10
56 Butkus 10
57 Drobyševskij 10
59 Gudaitis 56 1 0
60 Ipatova 35 1 1 1 0
61 Jakutovič 42 1 0
62 Petkevičius 50 10
63 Smuško 46 1 1 0
64 Juodvalkienė 59 10
65 Veželytė-Pokladova 38 10
66 Radzevičienė 41 10
67 Stasytienė 65 Pensininkas
68 Mikolaitienė 31 10
69 Karpavičius 63 1 0
71 Daniūnienė 61 10
72 Garla 59 Invalidumas
73 Poškienė 59 1 1 0
74 Ibelhauptas 44 1 1 1 0
75 Pūras 60 10
76 Šliachtič 66 1 Pensininkas
77 Bagdonavičius 52 10
78 Aidukas 72 Pensininkas
79 Smalskij 1 1 0
80,81 Kirilova 66 Pensininkas
82 Sonis 62 1 1 1 1 0
83 Bartoševičius 55 1 1 0
84,85b Zatevachin 1 0
85a Stanaitis 40 1 1 1 1 0
86 Stanaitienė 75 1 1 1 Pensininkas
87,88 Aškelovič 45 1 1 1 1 0
Ignatjevas 76 Pensininkas
89 Sidenica 60 Invalidumas
90 Kunčikas 10
91 Jacikevičius 61 1 1 1 1 0
93 Stankevič 59 10
94 Liber 1 0
95 Lavrov 65 1 Pensininkas
96 Kurliauskienė 76 Pensininkas
97 Jendovickienė 50 10
98 Mankevičienė 10
99 Alekna 10
100 Polinskaja 10
101,106 Lisovskij 31 10
102 Pokulnevič 70 Pensininkas
104 Medvedeva 10
105 Vachovič 1 0
107 Tomaševič 35 10
108 Šalkovskaja 10
109 Januševičienė 51 10
110 Lazarionok 52 1 0
111 Dovidovič 45 10
112 Rekuščiaja 10
113 Radžiūvienė 60 10
114 Matiuchova 67 Pensininkas
115 Naruševičienė 49 1 0
116 Šalucha 1 0
118 Petkevič 64 1 0
119 Sederevičius 1 0
120 Savičiūnas 63 10
121 Butkutė 31 10
122 Jakiūnienė 64 Pensininkas
123 Murma 10
124 Liubertas 59 10
125,128 Stankevičius 27 10
126 Jurkevič 62 1 0
127 Zubovas 42 10
129 Jermak 1 1 1 0
130 Narijauskas 60 10
131 Siniūtė 10
132 Buračevskij 58 1 1 1 0
133 Guščia 54 Sutvarkė pakeles
134 Černiauskaitė 50 1 1 0
135 Symanovič 10
136,137 Balčiūnienė 52 1 0
138 Plegevičienė 63 1 0
139 Sakovič 56 10
140 Vaškevičius 66 Pensininkas
141 Gofmanas 55 10
142 Janulevičius 10
143 Steponavičius 36 10
144 Bulavčikienė 70 Pensininkas
146 Zumbžickis 48 10
Jei dalyvavote talkoje bet nesate pažymėtas, nenurodytas jūsų amžius ar esate pensininkas, invalidas informuokite pirmininką tel.nr. 8699 06666. Talkos mokestis prašau susimokėti iki 2018-07-01 d. Talkos mokestį nustatytas 2016-10-01 d. narių susirinkime 3 punktas.