Ką atneš 2018 metai SB „Mozaikai“

2017m. buvo sėkmingi metai SB „Mozaikai“ gerinome infrastruktūra, tvarkėme aplinką, būrėme bendruomenę. Neprižiūrimų sodų sklypų savininkams buvo priminta, kad jie turi sodą mūsų sodų bendrijoje ir juos reikia prižiūrėti. Nesutvarkytų sklypų liko apie 10, savininkai įsipareigojo juos susitvarkyti atšilus orams. Tai tikrai didelis žingsnis į priekį. Finansinė situacija bendrijos yra puiki, lyginant kas buvo prieš keletą metų, tai įtakojo skolų surinkimas. Sąskaitoje sukaupiamos lėšos, kurias naudosime ateities projektams.

2018 m. balandžio mėnesį, kaip baigsime rinkti įmokas už Tėviškės g. asfaltavimą, dideles skolas turintiems asmenims bus išsiuntinėti laiškai dėl skolų. Nesuderinus skolų mokėjimo grafiko gegužės mėnesį skolininkai bus atiduoti antstoliams dėl skolų išieškojimo be jokių išimčių.

2018m. bus tęsiami infrastruktūros gerinimo darbai, bus išasfaltuota Retkonių g. kas tikrai pagerins susisiekimą.

Planuojama toliau tęsti pradėtus darbus dėl galimybės sulaukti viešojo transporto iki sodų.

2018m. vasarą bus paklotas dujotiekis didžiojoje dalyje SB „Mozaika“, jau 2018m. žiemą galėsime patogiau ir ekologiškiau šildytis savo namus.

2018m. pradėsime remontuoti tragišką pagrindinį vidinį kelią, paklojus dujotiekį. Internetinė apklausa rodo, kad didžioji dauguma apie 60% norėtų turėti asfaltuotą pagrindinį vidinį kelią. Šios dienos kainomis asfalto kvadratinis metras kainuoja apie 30 EUR. Bendra sąmata Ivaniškių sodų gatvės butų apie 120.000 EUR. 2018m. turi būti patvirtintas įstatymas dėl sodų gatvių perdavimo savivaldybėms, tai įgalintų gauti dalinį finansavimą 50/50. Mūsų dalis projekte būtų apie 60.000 EUR. Pardavus SB „Mozaika“ turimas akcijas, kurių vertė šiai dienai apie 20.000 EUR ir įvertinus ateities pajamas, sodininkams reiktų prie projekto prisidėti apie 35.000 EUR iš reikalingų 60.000 EUR. Sklypui gaunasi po 240 EUR, kad turėti asfaltuotą vidinį kelią. Tai būtų paskutinė stambi investiciją į SB „Mozaika“ infrastruktūrą, kuri kaip ir kiekviena investicija turi pridėtinę sklypo vertę. Ar projektas bus vykdomas ir per kelius metus bus sprendžiama pavasarį susirinkime.

2018m. bus siūloma iš 2% pajamų mokesčio ir 2017 m. išmokėtų dividendų pastatyti vaikams žaidimų aikštelę.

2018m. kaip ir kiekvienais metais bus organizuojamos talkos, kurių metu bus genimos pakelės ir krūmynai, renkamos šiukšlės, tvarkomi keliai ir tvenkinys.

Kitąmet planuojame ir kasmetinius jau pasidariusius tradicija renginius, kuriuos tikrai šauniai organizuoja Ala.

Prašau visus sodininkus iki pavasarį vyksiančio susirinkimo teikti pasiūlymus 2018 metams, komentaruose ar man asmeniškai.

Kaip matote 2018 metai nusimato darbingi ir įtempti metai. Kartu turėsime priimti daug svarbių sprendimų, kurie keis mūsų sodų veidą ir vertę.

Gerų Naujųjų 2018 metų ir lauksiu visų susirinkimuose pavasarį.

Su pagarba pirmininkas Dainoras