Tėviškės kelio remonto darbai baigti

Tėviškės kelio remonto darbai baigti. Techninės priežiūros komisija 2017-12-12 d. pripažino kelią tinkamu naudoti. UAB „Sostinės gatvės“ buvo išreikštos pastabos dėl kelkraščių sutankinimo ir asfalto trukimų. Kadangi esant kokiomis oro sąlygoms negali kokybiškai pašalinti trūkumus planuojama juo pašalinti pavasarį. Kelio garantinis laikas 5 metai iki 2022-12-12 d.

Gavau informacijos iš kelininkių kad yra vagiamas gruntas (skalda ir žvyras) iš kelio sankasų, nustačius kad kelio defektai atsirado dėl kelio nukasimo nebus tvarkoma pagal garantinius įsipareigojimus.

Saugokime KELIĄ.

Pirma noriu padėkoti visiems už finansinį indėlį, ypač tiems žmonėms kurie ir taip sunkiai verčiasi, bet prisidėjo prie šio projekto. Ačiū visiems už palaikymą ir tikėjimą, kad mūsų maža bendruomenė galimi padaryti tokius didelius darbus. Ačiū iniciatyvinės grupės komandai, kuri svariai prisidėjo įgyvendinant šį projektą. Ačiū tiems kurie visada dalyvauja susirinkimuose ir palaiko mano idėjas. Ačiū tiems kurie nepalaiko manęs. Ačiū skolininkams J tikiuosi artimiausiu metu padengsite skolas.

Tikslas pasiektas turime asfaltuotą kelią ir tuo pačiu tapome patrauklūs sodai investuotojams.

FAKTAI :

Projekto trukmė 2 metai ( nuo idėjos iki kelio įrengimo )

Kelio remonto pradžia 2017-08-18 pabaiga 2017-12-12

Kelio garantinis laikotarpis 5 metai (iki 2022-12-12)

Pradinė sąmatą 179.555 EUR

Kad įgyvendinti šį projektą reikėjo surinkti virš 310 EUR KASDIEN

Papildomos sąmatos:

Papildomų pralaidų įrengimas 3501 EUR (2017-09-21)

Sankryžos prie SB „Mozaika“ įrengimas paklojant papildomai 25 m asfalto 3769 EUR (2017-11-03)

Projekto bendra vertė 186.825 EUR.

Indėlis į projektą:

Vilniaus raj. savivaldybė 93.412 EUR

SB „Mozaika“ 66.321 EUR

SB „Svajonė“ 14.092 EUR

Aplinkiniai gyventojai 13.000 EUR

Kiekvienam SB „Mozaika“ bendrijos nariui tenkanti su yra 473 EUR. Surinkta po 360 EUR, kitą dalis buvo dengiama iš dividendu už akcijas.

Pilnai finansiškai atsiskaityta su Vilniaus rajono savivaldybę.

Sodininkų likusi skola už kelio asfaltavimą yra virš 8.000 EUR, galutinis atsiskaitymo terminas yra 2018-03-31