Dėl apleistų sklypų

Informuojame, kad 2017 m. rugpjūčio mėn. 20 d. bendrijos valdyba atliks patikrinimą ar žemės naudotojai naudoja žemę pagal paskirtį ir ją prižiūri. Neprižiūrimų sklypų savininkai bus perspėti įspėjamaisiais laiškais. Nesutvarkius sklypo iki rugsėjo 20 d. sodininkų bendrija informuos apie tai Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos bei savivaldybę.

Žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys, pagal kompetenciją nustatę privačios žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 52 (žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas), 100 (privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį), straipsniuose nustatytų pažeidimų požymius, vadovaudamiesi kodeksu nustatyta tvarka imsis priemonių dėl pažeidėjo patraukimo administracinėn atsakomybėn (surašant administracinių teisės pažeidimų protokolus arba nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiriant administracines nuobaudas).

Primename, kad bendrijos narys privalo tinkamai naudoti ir prižiūrėti valdomą sodo sklypą (šienauti žolę, genėti savaime išplitusius krūmus), nedaryti žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai, imtis priemonių prieš augalų kenkėjus, augalų ligas, invazines rūšis ir augalų plitimą į kaimyninius sklypus.

Bendrijos narys, kuris negali pats atlikti šiame punkte nustatytų pareigų, privalo užtikrinti, kad tai padarytų įgalioti asmenys, suderinę tai su bendrija.

Turime tik vieną kontaktą kuris pigiai tvarko sklypus tel. 867025752. Jei dar kas žinote prašau informuoti pirmininką pasidalinsime kontaktais.