Organizuojamas susirinkimas liepos 22 dieną nesant kvorumui pakartotinis rugpjūčio 5 d.

2017m. liepos 22 d. (šeštadienį) 12 valandą prie didžiojo tvenkinio organizuojamas bendrijos narių susirinkimas. Nesant kvorumui pakartotinas ataskaitinis susirinkimas vyks rugpjūčio 5 d. (šeštadienį) 12 valandą prie didžiojo tvenkinio.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Tėviškės gatvės asfaltavimo darbų eiga.

2. Retkonių gatvės asfaltavimas.

3. Kiti klausimai.

Jei susirinkime negalės dalyvauti pats narys (sklypo savininkas), apsvarstykite galimybę įgalioti Jums artimą asmenį dalyvauti ir balsuoti už Jus. Bet nepamirškite, kad tokiu atveju būtinai turite užpildyti balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią rasite mūsų svetainėje. Jei neturite galimybės jos atsispausdinti, blanką galite pasiimti pas valdybos pirmininką Dainorą. Dėl šio susirinkimo sutarties pas notarą tvirtinti nereikės – užteks tik nario parašo. Mažiausiai dvi dienos iki susirinkimo dokumento kopiją atsiųskite elektroniniu paštu valdyba@sbmozaika.lt , o į susirinkimą būtinai atneškite originalą.
Jei turite pastabų dėl susirinkimo darbotvarkės papildymo, rašykite valdyba@sbmozaika.lt arba telefonu informuokite pirmininką.