Informacija dėl individualių buitinių nuotekų tvarkymo

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius nuo 2012 m. kaupia ir vertina nuotekų vežimo paslaugas Vilniaus miete teikiančių įmonių ataskaitas apie surinktas ir perduotas tolesniam apdorojimui buitines nuotekas, susidarančias buitinių nuotekų kaupimo rezervuaruose, septikuose ar nuotekų valymo įrenginiuose. Pagal ataskaitų duomenis kyla įtarimų, kad sodų bendrijų teritorijose neužtikrinamas tinkamas individualių buitinių nuotekų tvarkymas. Informuojame apie savivaldybės teritorijoje galiojančius teisės aktus, kuriais vadovaujantis turi būti tvarkomos nuotekos.

Informacija gyventojams, individualiai tvarkantiems buitines nuotekas čia …